1. Ogłoszenia duszpasterskie

  22 Niedziela zwykła- 30 sierpnia 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa

  1. We wtorek przypada rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

 2. Księga intencji

  22 Niedziela zwykła

  30 sierpnia 2020 r.

  i cały tydzień …

   

 3. Komunikat przypominający zasady bezpieczeństwa podczas epidemii 21 sierpnia 2020 roku

  Mając na uwadze, że teren powiatów wołomińskiego i otwockiego został ogłoszony jako strefa zagrożona dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID 19, Władza Diecezjalna Warszawsko-Praska przypomina i zobowiązuje wszystkich duchownych oraz pracowników świeckich, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, do rygorystycznego stosowania i przestrzegania norm sanitarnych w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

  W szczególności obliguje się do troski o higienę rąk, zapewnienia i udostępnienia płynów dezynfekujących wiernym w pomieszczeniach kościelnych, bezwzględnego stosowania maseczek przez uczestników nabożeństw i wszystkich przebywających w budynkach i pomieszczeniach parafialnych (obowiązek ten dotyczy również kapłanów, którzy nie sprawują Mszy Świętej, a podejmują inne czynności duszpasterskie w danej chwili). Usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego.

  Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi.

 4. Ogłoszenia duszpasterskie

  21 Niedziela zwykła-23 sierpnia 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011 roku w Warszawie. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać. Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

 5. Księga intencji

  21 Niedziela zwykła

  23 sierpnia 2020 r.

  i cały tydzień …

   

 6. Ogłoszenia duszpasterskie

  20 Niedziela zwykła-16 sierpnia 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Grupa księży 37. Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin Diecezji Warszawsko Praskiej szczęśliwie dotarła na Jasną Górę. Wszystkich Was i wasze rodziny zawierzyliśmy Matce Bożej na Mszy Świętej dziękczynnej przed Jej cudownym wizerunkiem. Dziękujemy wszystkim za modlitwę w naszej intencji oraz za udział w Nowennie do Matki Bożej Łaskawej.

 7. Księga intencji

  20 Niedziela zwykła

  16 sierpnia 2020 r

  i cały tydzień …

   

 8. Ogłoszenia parafialne

  19 Niedziela zwykła- 09 SIERPNIA 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Trwa Nowenna do Matki Bożej Łaskawej, którą sprawujemy po Mszy Świętej wieczornej.

 9. Księga intencji

  19 Niedziela zwykła

  09 sierpnia 2020 r.

  i cały tydzień …

 10. Ogłoszenia duszpasterskie

  18 Niedziela zwykła-02 sierpnia 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz.: 12:00 wystawienie Najświeższego Sakramentu, procesja i adoracja do godz.: 17:30 do nieszporów.

Polecamy