Parafialny Zespół Caritas

 

Caritas

 

Parafialny Zespół Caritas 

przy Sanktuarium MB Ostrobramskiej
04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 72

Numer konta PKO BP: 03 1020 1127 0000 1702 0257 9225

Dyżury wolontariuszy
W każdy wtorek w godz. 17:00-18:00

Tel: 22…613 83 75 w. 107

pzc.ostrobramska@gmail.com

O nas

Dane Personalne Parafialnego Zespołu Caritas

 1. Przewodniczący – Ks. Proboszcz – Grzegorz Kowalczyk
 2. Prezes – Pan Jan Hajduk
 3. Wiceprezes – Pani Małgorzata Magdziak
 4. Sekretarz – Pani Monika
 5. Skarbnik – Pani Renata Marcinek

Dane Dotycząc Zarządu

 1. Członek Zarządu – Pani Bożena Szolc
 2. Członek Zarządu – Pani Paweł Wierciński
 3. Członek Zarządu – Pani Janina Wojciechowska
 4. Członek Zarządu – Pani Dorota Wiercińska

Celem naszej działalności jest pomoc charytatywna osobom najuboższym, niepełnosprawnym, chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc świadczona jest osobom mieszkającym na terenie naszej parafii.

 

Parafialny Zespół Caritas pragnie zorganizować kolonie dla dzieci z naszej parafii.

Planowany termin – 10 – 23.08.2017 .

Miejsce – Bory Tucholskie.

Wiek dzieci – 8-13 lat.

W związku z powyższym poszukujemy wychowawców oraz pielęgniarkę.

Wdzięczni będziemy, jeśli ktoś z Państwa, kto dysponuje wrażliwym sercem i wolnym czasem w tym terminie – zgłosi swój akces pracy społecznej na koloniach na zasadach wolontariatu.

Wymagania dotyczące kandydatów:

 1. Ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku lub
 2. Nauczyciel pracujący w zawodzie od co najmniej 3 lat lub
 3. Instruktor harcerski w stopniu co najmniej przewodnika lub
 4. Przewodnicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK lub
 5. Trenerzy i instruktorzy sportowi.
 6. Pielęgniarka powinna posiadać ważne i aktualne prawo wykonywania zawodu.

Kandydatów prosimy o zgłoszenie się :

poprzez wysłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: pzcostrobramska@caritas.pl

(w zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, krótkiego opisu posiadanego doświadczenia oraz numeru telefonu)

lub

osobiście we wtorek w godzinach 17:00 – 18:00 na dyżurze Parafialnego Zespołu Caritas (pokój za Kancelarią Parafialną).

 

1 %

Pragniemy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej z dopiskiem „Parafia Ostrobramska”.

Aby zadysponować na rzecz Caritas kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

 • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
 • wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej – 0000223182;
 • wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

w następnej części zeznania zatytułowanej „Informacje uzupełniające”:

 • pod odpowiednią pozycją wskazać ten cel: działalność Parafialnego Zespołu Caritas Parafii Ostrobramska;

• pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas DWP Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy .

 

Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

 

Podziękowania Caritas

Polecamy