Parafialny Zespół Caritas

 

Caritas

 

Parafialny Zespół Caritas 

przy Sanktuarium MB Ostrobramskiej
04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 72

Numer konta PKO BP: 03 1020 1127 0000 1702 0257 9225

Dyżury wolontariuszy
W każdy poniedziałek w godz.: 17:00-18:00

pzc.ostrobramska@gmail.com

O nas

Dane Personalne Parafialnego Zespołu Caritas

 1. Przewodniczący – Ks. Proboszcz – Grzegorz Kowalczyk
 2. Prezes – Pani Małgorzata Magdziak
 3. Sekretarz – Pani Dorota Wiercińska
 4. Skarbnik – Pani Zofia Rozbicka

Dane Dotycząc Zarządu

 1. Członek Zarządu – Pani Dorota Wiercińska
 2. Członek Zarządu – Pan Paweł Wierciński
 3. Członek Zarządu – Pan Jan Hajduk

Celem naszej działalności jest pomoc charytatywna osobom najuboższym, niepełnosprawnym, chorym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc świadczona jest osobom mieszkającym na terenie naszej parafii.

 

Parafialny Zespół Caritas organizuje kolonie dla dzieci z naszej parafii.

Informacja dla rodziców i wolontariuszy

Kolonie w roku 2018 zostaną zorganizowane w okresie 08 – 18.08.2018 w miejscowości KACWIN (Pieniny) , www.zazelan.pl dom Harnaś , dzieci z opiekunami będą zakwaterowani w domkach            5 – 7- osobowych.

Ilość miejsc 35 – 42 ( 35 minimalna ilość uczestników aby turnus uruchomić, dzieci 7 – 13 lat).

Odpłatność w granicach 1100 zł, istnieje możliwość dofinansowania przez Caritas
po złożeniu stosownego podania i pozytywnej opinii Ks. Proboszcza.

Prosimy rodziców o zgłaszanie swoich dzieci do PZC Ostrobramska możliwie wcześnie aby można się było zorientować czy jesteśmy w stanie uruchomić taki turnus.

WOLONTARIUSZE

Poszukujemy kandydatów na Kierownika kolonii ( kobieta lub mężczyzna ), pielęgniarkę i 4 wychowawców ( kobieta lub mężczyzna)- zgłoszenia osobiste w siedzibie PZC Ostrobramska .

 

                                                                            Parafialny Zespół Caritas Ostrobramska

 

1 %

Pragniemy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej z dopiskiem „Parafia Ostrobramska”.

Aby zadysponować na rzecz Caritas kwotą jednego procenta swojego podatku dochodowego należy:

 • znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
 • wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej – 0000223182;
 • wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

w następnej części zeznania zatytułowanej „Informacje uzupełniające”:

 • pod odpowiednią pozycją wskazać ten cel: działalność Parafialnego Zespołu Caritas Parafii Ostrobramska;

• pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas DWP Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy .

 

Z DZIAŁALNOŚCI PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

 

Podziękowania Caritas

Polecamy