I-sza Komunia Św.

Informujemy o zmianie terminu I -szej Komunii Świętej. Proponowany

nowy termin to: 26 września 2020 br., jeżeli tylko pozwolą na to warunki

epidemiologiczne. 

 

 

 

SPOTKANIA formacyjne dla Rodziców ŚRODA 19.00

16 października

13 listopada

4 grudnia

15 stycznia

4 marca

25 marca

22 kwietnia

MSZE INICJACYJNE, NIEDZIELA 16.00

20 października

17 listopada

8 grudnia

19 stycznia

08 marca

29 marca

26 kwietnia

Polecamy