Bierzmowanie

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie (nazwa od bierzma, czyli od belki podtrzymującej strop kościoła). Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów, tak samo Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha Świętego. Umacnia go i wspiera do dawania  świadectwa o Chrystusie.

Co dokonuje się podczas bierzmowania?

Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa.

Kto może zostać bierzmowanym i kto udziela tego sakramentu?

Każdy chrześcijanin, katolik, który przyjął sakrament chrztu i jest w stanie łaski uświecającej, może być dopuszczony do bierzmowania.

Zazwyczaj sakramentu bierzmowania udziela biskup. W razie potrzeby może wyznaczyć w swoim zastępstwie kapłana.

Bierzmowanie odbywa się podczas Mszy świętej, podczas której biskup kieruje do młodzieży pytanie o łaski oczekiwane od Boga w tym sakramencie. Wówczas kandydaci odpowiadają słowami:

„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.”

W naszej Parafii

Kurs przygotowujący kandydatów do sakramentu bierzmowania odbywa się w cyklu 2-letnim.

Pierwszy rok przygotowań obejmuje uczniów klas III Gimnazjum i jest on prowadzony zgodnie z  rokiem liturgicznym. Zaliczenie pierwszego etapu następuje na podstawie indeksu, w którym odnotowywane jest zaangażowanie w życie Kościoła i przygotowania kandydata do bierzmowania.

Drugi rok przygotowań skierowany jest do uczniów klas I Liceum. Spotkania dla kandydatów odbywają się w każdą 4 niedzielę miesiąca po Mszy o godz. 18:00.

Polecamy