1. Ogłoszenia duszpasterskie

  24 Niedziela zwykła-13 września 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dzisiaj rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W tym czasie w kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia.

 2. Ksiega intebcji

  24 Niedziela zwykła

  13 września 2020 r.

  i cały tydzień …

   

 3. Ogłoszenia duszpasterskie

  23 Niedziela zwykła- 06 września 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę miesiąca. Po Mszy Świętej o godz. 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja i adoracja do godz.: 17:30 do nieszporów.

 4. Księga intencji

  23 Niedziela zwykłą

  06 września 2020 r.

  i cały tydzień …

   

 5. Ogłoszenia duszpasterskie

  22 Niedziela zwykła- 30 sierpnia 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa

  1. We wtorek przypada rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

 6. Księga intencji

  22 Niedziela zwykła

  30 sierpnia 2020 r.

  i cały tydzień …

   

 7. Komunikat przypominający zasady bezpieczeństwa podczas epidemii 21 sierpnia 2020 roku

  Mając na uwadze, że teren powiatów wołomińskiego i otwockiego został ogłoszony jako strefa zagrożona dodatkowymi obostrzeniami w związku z pandemią COVID 19, Władza Diecezjalna Warszawsko-Praska przypomina i zobowiązuje wszystkich duchownych oraz pracowników świeckich, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo wiernych, do rygorystycznego stosowania i przestrzegania norm sanitarnych w Diecezji Warszawsko–Praskiej.

  W szczególności obliguje się do troski o higienę rąk, zapewnienia i udostępnienia płynów dezynfekujących wiernym w pomieszczeniach kościelnych, bezwzględnego stosowania maseczek przez uczestników nabożeństw i wszystkich przebywających w budynkach i pomieszczeniach parafialnych (obowiązek ten dotyczy również kapłanów, którzy nie sprawują Mszy Świętej, a podejmują inne czynności duszpasterskie w danej chwili). Usilnie zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej w formie podania jej przez szafarza na dłoń wiernego.

  Kontestowanie zaleceń sanitarnych władz świeckich i kościelnych, lub negowanie bądź minimalizowanie zagrożenia pandemią, stanowi wyraz braku odpowiedzialności za dobro wiernych powierzonych naszej duszpasterskiej pieczy i sprzeciwia się wprost posłuszeństwu Biskupowi.

 8. Ogłoszenia duszpasterskie

  21 Niedziela zwykła-23 sierpnia 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011 roku w Warszawie. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać. Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

 9. Księga intencji

  21 Niedziela zwykła

  23 sierpnia 2020 r.

  i cały tydzień …

   

 10. Ogłoszenia duszpasterskie

  20 Niedziela zwykła-16 sierpnia 2020 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Grupa księży 37. Pieszej Praskiej Pielgrzymki Rodzin Diecezji Warszawsko Praskiej szczęśliwie dotarła na Jasną Górę. Wszystkich Was i wasze rodziny zawierzyliśmy Matce Bożej na Mszy Świętej dziękczynnej przed Jej cudownym wizerunkiem. Dziękujemy wszystkim za modlitwę w naszej intencji oraz za udział w Nowennie do Matki Bożej Łaskawej.

Polecamy