Domowy Kościół

 

Co to jest Ruch Światło-Życie (Oaza) i Domowy Kościół?

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Jego znakiem rozpoznawczym jest tzw. foska – symbol ułożonych w kształt krzyża słów ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) (greckie słowa „światło” i „życie”), których centrum jest litera „omega”, która tutaj symbolizuje Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim). W przypadku wspólnot rodzinnych – kręgów – krzyż ten osadzony jest na splecionych obrączkach i umieszczony na tle domu.

Ruch gromadzi ludzi w różnym wieku i różnego stanu: młodzież (oazy młodzieżowe), dzieci (oazy dzieci Bożych), dorosłych żyjących w pojedynkę (oazy dorosłych) i małżonków (Domowy Kościół), jak również kapłanów, zakonników, zakonnice oraz członków instytutów świeckich. Jego celem jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i odnowa Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Dokonuje się to poprzez wspólną dla wszystkich, ale odpowiednio dostosowaną dla każdej z grup formację.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła – małe grupy, do których należą uczestnicy (oazy i kręgi Domowego Kościoła), zasadniczo tworzą jego wspólnotę Ruchu w parafii, a łączność między sobą utrzymują spotykając się na rejonowych i diecezjalnych Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

 

Domowy Kościół

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, czerpiącą z bogactwa charyzmatu Oazy i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Całość wspólnoty Domowego Kościoła tworzą małe grupy, nazywane kręgami. Każdy taki krąg tworzony jest przez 4 do 7 małżeństw, które spotykają się co miesiąc, aby w duchu Bożej miłości wspólnie czytać Słowo Boże, modlić się oraz dzielić się swoim życiem, tym codziennym jak i tym duchowym i by w ten sposób odczytywać Bożą wolę wobec swoich małżeństw i ich dalszej drogi. Pomiędzy spotkaniami podejmujemy trud formacji w naszych małżeństwach i rodzinach. Kładziemy w niej nacisk na rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Chcemy być bliżej siebie, aby wspólnie zbliżać się do Boga oraz, by zacieśniając naszą z Nim relację pogłębiać naszą miłość małżeńska. Narzędziami, jakie w tym celu daje nam Ruch są tzw. zobowiązania Domowego Kościoła, nazywane czasami jego darami. Poza uczestnictwem w comiesięcznych spotkaniach kręgu oraz w rejonowych i diecezjalnych dniach wspólnoty, są to:

Codzienna modlitwa osobista (Namiot spotkania)

Dobrze, jeśli modlitwa osobista połączona jest z rozważaniem Pisma św.

Codzienna modlitwa małżeńska

Codzienne wspólne stawanie przed Bogiem w dziękczynieniu za przeżyty dzień, za siebie nawzajem, za dzieci… i z prośbą za siebie, za rodzinę, za krąg i jego księdza opiekuna, za całą wspólnotę (Ruch Światło-Życie), parafię, cały Kościół, za tych, którzy prosili nas o modlitwę. To przedłużenie modlitwy wspólnotowej odbywającej się na spotkaniach kręgu.

Codzienna modlitwa rodzinna

Ma za zadanie jednoczenie rodziny wobec Boga i siebie wzajemnie.

Regularne spotkanie (studium) słowa Bożego

Czytanie lub słuchanie Pisma św. z komentarzem, oraz pogłębianie wiedzy religijnej i znajomości Biblii.

Comiesięczny dialog małżeński

Comiesięczna rozmowa małżeństwa we troje (męża i żony z Bogiem), mająca na celu poszukiwanie woli Bożej dla naszego małżeństwa i naszej rodziny.

Reguła życia

Systematyczna, nieustanna pracą nad sobą.

Coroczne rekolekcje formacyjne Ruchu

Żyjąc w ten sposób wpływamy również na nasze dzieci, starając się wychowywać je w duchu chrześcijańskim.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na nasze strony:

serwis WWW Ruchu Światło-Życie: http://www.oaza.pl/

stronę krajową Domowego Kościoła: http://www.dk.oaza.pl

stronę diecezjalną Domowego Kościoła: http://wpraga.oaza.pl/dk

stronę rejonu Domowego Kościoła Gocław-Wawer: https://oazapraga.pl/rejon-goclaw-wawer/

 

Kontakt do pary rejonowej odpowiedzialnej za kręgi w rejonie Gocław-Wawer (para rejonowa ma rozeznanie, w którym kręgu są wolne miejsca i gdzie jest prowadzony pilotaż wprowadzający do ruchu Domowego Kościoła):

 

Ruch Domowego Kościoła w naszej parafii

Opiekunem ruchu jest ks. Marek Miziołek 

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁ. BOŻEGO KS. F. BLACHNICKIEGO

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając nam przez jego wstawiennictwo łask, o które najpokorniej prosimy. Amen.

Polecamy