Domowy Kościół

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE

(OAZA)

 Foska

GAŁĄŹ DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA

ORAZ WSPÓLNOTY DOROSŁYCH

 

 

 

Foska Domowy Kościół

 

 

DOMOWY KOŚCIÓŁ

GAŁĄŹ RODZINNA RUCHU

 

 

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Jego znakiem rozpoznawczym jest tzw. foska – symbol ułożonych w kształt krzyża słów ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) (greckie słowa „światło” i „życie”), których centrum jest litera „omega”, która tutaj symbolizuje Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim). W przypadku wspólnot rodzinnych – kręgów – krzyż ten osadzony jest na splecionych obrączkach i umieszczony na tle domu.

Ruch gromadzi ludzi w różnym wieku i różnego stanu: młodzież (oazy młodzieżowe), dzieci (oazy dzieci Bożych), dorosłych żyjących w pojedynkę (oazy dorosłych) i małżonków (Domowy Kościół), jak również kapłanów, zakonników, zakonnice oraz członków instytutów świeckich. Jego celem jest wychowanie dojrzałych chrześcijan i odnowa Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Dokonuje się to poprzez wspólną dla wszystkich, ale odpowiednio dostosowaną dla każdej z grup formację.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła – małe grupy, do których należą uczestnicy (oazy i kręgi Domowego Kościoła), zasadniczo tworzą jego wspólnotę Ruchu w parafii, a łączność między sobą utrzymują spotykając się na rejonowych i diecezjalnych Dniach Wspólnoty. Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987).

Domowy KościółDomowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, czerpiącą z bogactwa charyzmatu Oazy i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame.

Całość wspólnoty Domowego Kościoła tworzą małe grupy, nazywane kręgami. Każdy taki krąg tworzony jest przez 4 do 7 małżeństw, które spotykają się co miesiąc, aby w duchu Bożej miłości wspólnie czytać Słowo Boże, modlić się oraz dzielić się swoim życiem, tym codziennym jak i tym duchowym i by w ten sposób odczytywać Bożą wolę wobec swoich małżeństw i ich dalszej drogi. Pomiędzy spotkaniami podejmujemy trud formacji w naszych małżeństwach i rodzinach. Kładziemy w niej nacisk na rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Chcemy być bliżej siebie, aby wspólnie zbliżać się do Boga oraz, by zacieśniając naszą z Nim relację pogłębiać naszą miłość małżeńska. Narzędziami, jakie w tym celu daje nam Ruch są tzw. zobowiązania Domowego Kościoła, nazywane czasami jego darami. Poza uczestnictwem w comiesięcznych spotkaniach kręgu oraz w rejonowych i diecezjalnych dniach wspólnoty, są to:

  1. Codzienna modlitwa osobista (Namiot spotkania)

    Dobrze, jeśli modlitwa osobista połączona jest z rozważaniem Pisma św.

  1. Codzienna modlitwa małżeńska

Codzienne wspólne stawanie przed Bogiem w dziękczynieniu za przeżyty dzień, za siebie nawzajem, za dzieci… i z prośbą za siebie, za rodzinę, za krąg i jego księdza opiekuna, za całą wspólnotę (Ruch Światło-Życie), parafię, cały Kościół, za tych, którzy prosili nas o modlitwę. To przedłużenie modlitwy wspólnotowej odbywającej się na spotkaniach kręgu.

  1. Codzienna modlitwa rodzinna

    Ma za zadanie jednoczenie rodziny wobec Boga i siebie wzajemnie.

  1. Regularne spotkanie (studium) słowa Bożego

    Czytanie lub słuchanie Pisma św. z komentarzem, oraz pogłębianie wiedzy religijnej i znajomości Biblii.

  1. Comiesięczny dialog małżeński

    Comiesięczna rozmowa małżeństwa we troje (męża i żony z Bogiem), mająca na celu poszukiwanie woli Bożej dla naszego małżeństwa i naszej rodziny.

  1. Reguła życia

    Systematyczna, nieustanna pracą nad sobą.

  1. Coroczne rekolekcje formacyjne Ruchu

Żyjąc w ten sposób wpływamy również na nasze dzieci, starając się wychowywać je w duchu chrześcijańskim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na nasze strony:

serwis WWW Ruchu Światło-Życie: http://www.oaza.pl/

stronę krajową Domowego Kościoła: http://www.dk.oaza.pl

stronę diecezjalną Domowego Kościoła: http://wpraga.oaza.pl/dk

Kontakt do pary rejonowej odpowiedzialnej za kręgi na Pradze Południe:

http://wpraga.oaza.pl/domowy-kosciol/dk-rejony/rejon-praga-poludnie

Nasz rejon Domowego Kościoła regularnie uczestniczy we Mszy św., podczas której modlimy się o rozwój wspólnoty oraz o potrzebne łaski dla jej członków i kapłanów, która sprawowana jest w naszej parafii w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 18.00. Zapraszamy.

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM SŁ. BOŻEGO KS. F. BLACHNICKIEGO

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając nam przez jego wstawiennictwo łask, o które najpokorniej prosimy. Amen.

Polecamy