Żywy Różaniec

Żywy Różaniec

Co to jest Żywy Różaniec?

Żywy Różaniec to stowarzyszenie religijne składające się z tzw. Żywych Róż. Do jednej Róży należy 20 osób, które codziennie odmawiają Różaniec, rozważając 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi – czyli wszystkie cztery części. Na czele każdej Róży stoi zelator/ka.

Każda osoba w Róży odmawia tylko jedną tajemnicę, tę która została jej powierzona do rozważania i odmawiania w czasie tzw. zmiany tajemnic. Zmiana tajemnic odbywa się raz w miesiącu i tu wszystkim osobom z Róży przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki sposób, aby każda otrzymała inną i dzięki temu każdego dnia zostaje odmówione wszystkie dwadzieścia tajemnic, czyli cały Różaniec. Chociaż poszczególne osoby odmawiają dziennie tylko jedną dziesiątkę, to w całej Żywej Róży rozważane są wszystkie cztery części i dzięki temu każdy ma zasługę taką samą, jakby odmówił cały Różaniec.

Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji idąc za wskazaniami Stolicy Apostolskiej (według papieskich intencji modlitewnych). W swej modlitwie polecają także Bogu siebie, rodziny, bliskich, parafię, Ojczyznę i świat.

Koła Żywego Różańca w naszej parafii

W naszej parafii pierwsze Koło Żywego Różańca powstało 1. października 1985 roku, a obecnie modlą się 3 Koła Żywego Różańca:

  1. w. Matki Bożej Różańcowej
  2. w. św. Ojca Pio
  3. w. św. Antoniego (Róża męska)

Wymiana tajemnic odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.12:00 po procesji

Jak dołączyć do Żywego Różańca w naszej parafii?

Do Żywego Różańca w naszej parafii można dołączyć w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz.12:00 po procesji zgłaszając się do zelatorki Pani Renaty Leguckiej lub do ks. Proboszcza Grzegorza Kowalczyka osobiście albo pisząc na adres: gkowalczyk12@wp.pl

Polecamy