MŁODZIEŻ OAZOWA

Oaza w naszej parafii wykształciła się z grupy młodzieży spotykającej się po bierzmowaniu. Jest nas kilkanaście osób w wieku od 14 do 21 lat. Spotkania polegają na wspólnej modlitwie, dzieleniu się swoim życiem, śpiewie, zabawach integracyjnych i podejmowaniu działań kształtujących życie codzienne. Zapraszamy młodzież, która szuka swojego miejsca w Kościele, tych którzy chcą przybliżyć się do Boga oraz tych, którzy potrzebują akceptacji i wsparcia grupy rówieśniczej.

Młodzież oazowa w naszej parafii spotyka się w piątki o godz.: 19:00 w salce przy kancelarii.

Do wspólnoty oazowej w naszej parafii zapraszamy młodzież od 13. roku życia

Pytania można kierować do ks. Marka osobiście lub na mail: miziolek.marek@gmail.com

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na:

ogólnopolską stronę Ruchu Światło-Życie: http://www.oaza.pl/

diecezjalną stronę Ruchu Światło-Życie: https://oazapraga.pl/

 

 

Polecamy