Koło Radia Maryja

Informacja o działalności

Koła Przyjaciół Radia Maryja

w Parafii Narodzenia Pańskiego

przy

Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej

w Warszawie

Koło Radia Maryja istnieje od lutego 1995 roku. Zorganizowane zostało z inicjatywy grupy osób z parafii za zgodą i pod opieką śp. Księdza Prałata Zenona Majchera, Proboszcza Parafii Narodzenia Pańskiego.

Zakres działalności obejmuje:

 1. Szarzenie kultu Matki Bożej
 2. Szerzenie informacji o Radiu Maryja i dziełach przy nim powstających
 3. Organizowanie pielgrzymek do miejsc związanych szczególnie z kultem Maryi
 4. Zorganizowanie i prowadzenie kiosku parafialnego
 5. Organizowanie społecznych akcji w obronie życia, wiary, moralności i patriotyzmu
 6. Prowadzenie akcji informacyjnych na tematy aktualne a dotyczące życia Kościoła Katolickiego
 7. Wspomaganie finansowe Radia Maryja, Caritas, Kościoła na wschodzie, klasztorów kontemplacyjnych, pomoc osobom poszkodowanym przez wypadki losowe.

Rodzinę Radia Maryja tworzą:

 1. Członkowie koła – około 50-ciu osób
 2. Osoby biorące udział w modlitewnych spotkaniach różańcowych
 3. Osoby biorące udział w różnych pracach zlecanych przez Proboszcza parafii jak np. rozprowadzanie wigilijnych świec Caritasu
 4. Osoby biorące udział w zbieraniu ofiar na cele charytatywne i wspomagające finansowo Radio Maryja

 20150228_09020020150228_090227

 20150228_09184320150228_091948

20150228_090248

Odpowiedzialna za Koło Radia Maryja

Jadwiga Morawska

Polecamy