Koło Radia Maryja

Informacja o działalności

Koła Przyjaciół Radia Maryja w Parafii Narodzenia Pańskiego

przy Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej w Warszawie

Koło Przyjaciół Radia Maryja w naszej parafii istnieje od lutego 1995 roku. Zorganizowane zostało z inicjatywy grupy parafian za zgodą i pod opieką śp. Księdza Prałata Zenona Majchera, ówczesnego Proboszcza Parafii Narodzenia Pańskiego. Obecnym opiekunem jest ks. Mariusz Korzenecki, a odpowiedzialne za Koło są Pani Jadwiga Morawska oraz Pani Urszula Woźniak.

Rodzinę Radia Maryja w naszej parafii tworzą:

1. Członkowie koła – około 30 osób

2. Osoby biorące udział w modlitewnych spotkaniach różańcowych w każdy piątek po Mszy św. o godz. 18:00

3. Osoby biorące udział we Mszy św. w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 18:00 oraz w spotkaniu Koła z opiekunem w każdą drugą sobotę miesiąca o godz. 9:00

4. Osoby biorące udział w różnych pracach zlecanych przez Proboszcza parafii

5. Osoby biorące udział w zbieraniu ofiar na cele charytatywne i wspomagające finansowo Radio Maryja

 

Zakres działalności Koła Przyjaciół Radia Maryja obejmuje:

1. Szerzenie kultu Matki Bożej

2. Szerzenie informacji o Radiu Maryja i dziełach przy nim powstających

3. Organizowanie pielgrzymek do miejsc związanych szczególnie z kultem Maryi

4. Organizowanie społecznych akcji w obronie życia, wiary, moralności i patriotyzmu

5. Prowadzenie akcji informacyjnych na tematy aktualne a dotyczące życia Kościoła Katolickiego

6. Wspomaganie finansowe Radia Maryja, Caritas, Kościoła na wschodzie, klasztorów kontemplacyjnych, pomoc osobom poszkodowanym przez wypadki losowe.

 

Jak można dołączyć do Koła Przyjaciół Radia Maryja w naszej parafii?

Do Koła Przyjaciół Radia Maryja w naszej parafii można dołączyć kontaktując się osobiście z ks. Mariuszem Korzeneckim lub w każdy piątek po Mszy św. wieczornej, po różańcu prowadzonym przez Koło.

 

 20150228_09020020150228_090227

 20150228_09184320150228_091948

20150228_090248

Polecamy