Misje Święte w parafii

Misje Święte 2020
w Parafii pw. Narodzenia Pańskiego w Warszawie przy Sanktuarium M. B. Ostrobramskiej – 15-22.03.2020

aktualizacja – 15.03.2020: Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego Misje Święte zostaną przeniesione na termin późniejszy.

W roku jubileuszowym 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, w 35. rocznicę erygowania parafii Narodzenia Pańskiego na warszawskim Witolinie zapraszamy wszystkich Was do podjęcia i przeżycia duchowej przygody… odnowy i umocnienia serc podczas Tygodnia Misyjnego. Drodzy Bracia i Siostry, przyjmijcie serdeczne zaproszenie do uczestnictwa w misjach świętych. Misje parafialne to zawsze czas bardzo szczególnego i intensywnego działania łaski. To wydarzenie tak istotne, że od dawna było uwieczniane zapisem na krzyżu misyjnym lub na tablicach parafialnych. Mogą one stać się także dla nas wszystkich wielkim darem miłującego Ojca. Już teraz tak zaplanujmy sobie zajęcia, aby każdy z nas mógł codziennie uczestniczyć w spotkaniach misyjnych. Ten serdeczny apel i zaproszenie, które kieruje do mnie i do Ciebie sam Zbawiciel Jezus Chrystus, niech dotrze do każdego mieszkańca naszej parafii. Każde pokolenie ma łaskę przeżywać na nowo czas Bożego nawiedzenia – czas misji świętych. Z reguły organizuje się je w parafiach co 10 lat. Nasza parafia przeżywała ostatnie misje 20 lat temu. Tym większa odpowiedzialność spoczywa na nas wszystkich, bez wyjątku, by nie zmarnować nadchodzącej łaski.
Wasi duszpasterze wraz z misjonarzami

 

Modlitwa o dobre owoce duchowe Misji Świętych

Duchu Święty Stworzycielu, któryś u zarania Kościoła Świętego na Apostołów i wiernych widzialnie zstąpić raczył, by ich umysły oświecić, serca zapalić i w wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić, błagamy Cię, zstąp i na naszą parafię w czasie Misji Świętych i napełnij nas swoimi darami: Oświecaj w wątpliwościach, otwórz nasze serca na dar słowa, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj z grzechów naszych, jednocz nas wzajemną chrześcijańską miłością. Abyśmy wszyscy wsparci Twoja łaską podczas tych świętych misyjnych dni odnaleźli nowe życie i jako jedna rodzina dzieci Bożych żyli we wzajemnej miłości i jedności świętej, i tak oddając Bogu świadectwo naszego życia, doszli do szczęśliwej wieczności, gdzie będziemy składać nieustanne dziękczynienie i chwałę Bogu Ojcu za dar Stworzenia, Chrystusowi Panu za dar Odkupienia i Tobie Duchu Święty za dar Uświęcenia na wieki wieków. Amen.

 

Program Misji Świętych w Parafii pw. Narodzenia Pańskiego w Warszawie

Niedziela – 15.03.2020: Bóg jest Miłością i okazuje nam Miłosierdzie

7:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
9:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
10:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
11:00 Msza Św.z nauka dla dzieci
12:00 Msza Św. Z nauką dla wszystkich
18:00 Msza Św. z nauką dla dorosłych i młodzieży starszej
20:30 Apel Maryjny

Poniedziałek – 16.03.2020: Grzech człowieka i nawrócenie

9:00   Msza św. z nauką dla wszystkich
10:30 Nauka dla dzieci
11:30 Nauka dla młodzieży
12:30 Nauka dla młodzieży szkół średnich
18:00 Msza Św. nauką dla wszystkich, po Mszy Św. nauka dla rodziców i małżonków
19:30 Msza Św. z nauką dla wszystkich
20:30 Apel Maryjny

Wtorek – 17.03.2020: Pojednanie z Bogiem i ludźmi – dzień pokutny

9:00   Msza św. z nauką dla wszystkich
10:30 Nauka dla dzieci
11:30 Nauka dla młodzieży
12:30 Nauka dla młodzieży szkół średnich
18:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
19:30 Msza Św. z nauką dla wszystkich
20:30 Apel Maryjny

Środa – 18.03.2020: Prawdy Ostateczne

9:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
10:30 Msza Św. z nauką dla dzieci
11:30 Msza Św. z nauką dla młodzieży
12:30 Msza Św. z nauką dla młodzieży szkół średnich
18:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich,
po Mszy Św. Misyjna Droga Krzyżowa ulicami Parafii

Czwartek – 19.03.2020: Chrystus moim Panem i Zbawicielem – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

9:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
18:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
19:30 Msza Św. z nauką dla wszystkich
20:30 Apel Maryjny

Piątek – 20.03.2020: Dzień Rodziny – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

9:00 Msza Św. z nauką dla chorych
udzielenie sakramentu Namaszczenia Chorych
17:30 Droga Krzyżowa w kościele
18:00 Msza Św. z nauką dla małżonków
19:30 Msza Św. z nauką dla małżonków
21:00 Apel Maryjny

Sobota – 21.03.2020: Maryja, Matka nasza – Oddanie Parafii w opiekę MB Ostrobramskiej

9:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
10:00 Nabożeństwo dla dzieci (0 – 6 lat z błogosławieństwem indywidualnym)
17:00 Spotkanie z młodzieżą (szkoła średnia – studenci)
18:00 Msza Św. dziękczynna w 35. rocznicę erygowania Parafii – przewodniczy JE bp Romuald Kamiński, Biskup Warszawsko-Praski

Niedziela – 22.03.2020: Uroczyste zakończenie Misji Świętych

7:00 Msza Św. Z nauką dla wszystkich
9:00 Msza Św.z nauką dla wszystkich
10:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich
11:00 Msza Św. z nauką dla dzieci
12:00 Msza Św. dziękczynna za dar Misji Świętych
18:00 Msza Św. z nauką dla wszystkich

 

Misje święte prowadzą Ojcowie Redemptoryści:

o. Grzegorz Lachowicz CSsR
o. Andrzej Mikuc CSsR

Polecamy