1. Ogłoszenia duszpasterskie

  09 maja 2021 r-6 Niedziela Wielkanocy

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy.

 2. Ogłoszenia duszpasterskie

  02 maja 2021 r.- 5 Niedziela Wielkanocy

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dzisiaj przezywamy pierwszą niedzielę miesiąca. Po Mszy Świętej o godz.: 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja i adoracja do nieszporów.

 3. Ogłoszenia duszpasterskie

  25 kwietnia 2021 r.- 4 Niedziela Wielkanocy

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów.

 4. Ogłoszenia duszpasterskie

  18 kwietnia 2021 r- 3 Niedziela Wielkanocy

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

 5. Ogłoszenia duszpasterskie

  11 kwietnia 2021 r- 2 Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego uczmy się być miłosiernymi dla braci i sióstr. W dniu dzisiejszym ofiary składane na tacę są przeznaczone na dzieła charytatywne prowadzone przez „Caritas” naszej Diecezji.

 6. Ogłoszenia dyszpasterskie

  04 kwietnia 2021 r. -Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  Drodzy Parafianie i Goście!

  Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim.

  Chrystus Pan zmartwychwstał – i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie – z całego serca życzą Wam Wasi Duszpasterze.  

 7. PROGRAM TRIDUUM PASCHALNEGO

  Wielki Czwartek ze względu na przepisy sanitarne dotyczące ograniczonej liczby wiernych, oraz zgodnie z zarządzeniem Biskupa Ordynariusza, będzie dodatkowo sprawowana liturgia o godz.: 8:00 oraz 16:00.

  O godz.: 18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej, po zakończeniu której Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ciemnicy. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.

  Wielki Piątek

  O godz.: 8:00 –  zapraszamy na ciemną Jutrznie, która celebrowana jest według brewiarza, po której zostanie udzielona Komunia Święta.

  O godz.: 12:00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, po którym będzie udzielona Komunia Święta.

  O godz.: 15: 00 zapraszamy na Nowennę do Bożego Miłosierdzia, po której zostanie udzielona Komunia Święta.

  O godz.: 18:00 zapraszamy na liturgie Męki Pańskiej , podczas której wysłuchamy opisu Męki Zbawiciela i będziemy adorować Święty Krzyż.

  W ciągu dnia będzie można nawiedzić Jezusa w naszym Sanktuarium, z zachowaniem przepisów związanych z limitem osób mogących przebywać jednocześnie w kościele.

  Wigilia Paschalna, rozpoczynająca obchód Świąt Paschalnych rozpocznie się w sobotę o godz.:19:00. Na liturgię przynosimy świecę.

  Dodatkowo o godz.: 8:00 zapraszamy na różaniec z racji pierwszej soboty miesiąca, po którym udzielimy Komunii Świętej.

  O godz.: 15: 00 zapraszamy na drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia, po której zostanie udzielona Komunia Święta.

  Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę odbędzie się przed kościołem w godz.: od 9:00 do 16:00.

  W niedziele Wielkanocną Msza Święta z procesją rezurekcyjną rozpocznie się o godz.06:00. W procesji weźmie udział tylko asysta kościelna.

  Kolejne Msze Święte w Wielkanoc będą sprawowane o godz.: 9:00; 10:00; 11:00; 12:00 i 18:00.

   

 8. Ogłoszenia duszpasterskie

  28 marca 2021 r.- Niedziela Palmowa Meki Pańskiej

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Od 27 marca do 9 kwietnia w naszym Sanktuarium obowiązuje limit 60 osób podczas liturgii. Osoby, które nie będą mogły wejść do kościoła, mogą uczestniczyć w liturgii na zewnątrz; będzie włączone nagłośnienie i możliwość przyjęcia Komunii Świętej. Obowiązują nas wszystkie przepisy bezpieczeństwa sanitarnego, bez względu na osobiste zapatrywania czy opinie, mamy bezwzględny obowiązek ich przestrzegania, bowiem w tym przejawia się miłość wzajemna do bliźniego.

 9. Ogłoszenia duszpasterskie

  21 marca 2021 r.- 5 Niedziela Wielkiego Postu

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Potrwają do środy. Poprowadzi je Ks. Józef Bobeł.. Nauki rekolekcyjne będą wygłaszane dzisiaj podczas wszystkich Mszy świętych. Natomiast w tygodniu o godz.: 6:30;7:00, 8:00; 17:00, 18:00 i 20:00. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach. Również prosimy, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym.

 10. Ogłoszenia duszpasterskie

  14 marca 2021 r. – 4 Niedziela Wielkiego Postu

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Trwa nowenna do Św. Józefa, którą odmawiamy po Mszy Świętej wieczornej.

Polecamy