1. Ogłoszenia duszpasterskie

  15 maja 2022r. – 5 Niedziela Wielkanocy 2022 r.

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana.

 2. Ogłoszenia duszpasterskie

  08 maja 2022 r.-4 Niedziela Wielkanocy

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywana popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Obchodzimy ją po raz kolejny jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa w naszym diecezjalnym seminarium.

 3. Ogłoszenia duszpasterskie

  01 maja 2022 r- 3 Niedziela Wielkanocy

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.

 4. Ogłoszenia duszpasterskie

  24 kwietnia 2022 r- 2 Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlitował się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. Dzisiaj o godz. 15.00 w naszym Sanktuarium wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

 5. Alleluja! Jezus żyje!

  Jezus Chrystus, Religia, Jezus, Jezus Z NazaretuDrodzy Parafianie,

  Chrystus Pan zmartwychwstał–i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Wszystkim parafianom i gościom, życzymy dobrego świętowania w gronie najbliższych oraz obfitości Bożych darów.

 6. Ogłoszenia duszpasterskie

  17 kwietnia 2022 r- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi wam swoją łaską. Również pragnę podziękować Wam Drodzy Parafianie za trwanie przy Chrystusie, za Waszą obecność i wspólną modlitwę. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.

 7. Ogłoszenia duszpasterskie

  10 kwietnia 2022 r- Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. W dniu dzisiejszym przezywamy Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia.

 8. Ogłoszenia duszpasterskie

  03 kwietnia 2022 r. -5 Niedziela Wielkiego Postu

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne które potrwają do środy. Rekolekcje Poprowadzi Ks. dr Łukasz Szkarłat, Notariusz Kurii Warszawsko-Praskiej. Nauki rekolekcyjne w dniu dzisiejszym będą wygłaszane na każdej Mszy Świętej. Natomiast w tygodniu o godz.: 6:30;7:00, 8:00; 17:00, 18:00 i 20:00. Zachęcamy do udziału w rekolekcjach. Również prosimy, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym.

 9. Ogłoszenia duszpasterskie

  27 marca 2022 r. – 4 Niedziela Wielkiego Postu

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych.

 10. Ogłoszenia duszpasterskie

  20 marca 2022 r- 3 niedziela Wielkiego Postu

  Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go.

Polecamy