Chrzest

1. Chrzest jest najważniejszym Sakramentem naszej wiary, otwierającym drogę do zbawienia. Łączy nas on z Chrystusem zmartwychwstałym i Jego Kościołem. Do przyjęcia Chrztu, tak jak i każdego następnego sakramentu, potrzebna jest wiara. Na mocy starożytnej tradycji wywodzącej się od samych Apostołów, dziecko może otrzymać ten sakrament, jeżeli przynajmniej jedno z jego rodziców ma wiarę.

2. Ponieważ Chrzest jest związany jak najściślej z wielkanocną tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, odpowiednim dniem do udzielania Chrztu jest samo Święto Zmartwychwstania, jak i cotygodniowa jego pamiątka, czyli Niedziela. W naszej parafii udzielamy Chrztu na Mszy św. o godz. 12:00 w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w Niedzielę Zmartwychwstania i w Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Rodzice i rodzice chrzestni powinni być na konferencji przed chrztem dziecka. Konferencja odbywa się w środę przed II i IV niedzielą miesiąca po Mszy św. o godz. 18:00 w auli św. Jana Pawła II.

3. W tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpowiednimi dokumentami:
– odpis aktu urodzenia dziecka
– odpis aktu ślubu kościelnego rodziców
– zaświadczenia z parafii chrzestnych, o ich zdolności do tej funkcji.

4. Jeżeli rodzice dziecka nie są związani sakramentalnym węzłem małżeńskim, powinni wcześniej porozmawiać z księdzem, czy w ich sytuacji chrzest dziecka będzie możliwy.

5. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego rolę chrzestnych mogą pełnić osoby, które:
– ukończyły 16 lat
– przyjęły sakrament bierzmowania
– są katolikami praktykującymi, co poświadcza ich parafia
– są wolne od jakiejkolwiek kary kanonicznej
– nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

6. Przed uroczystością Chrztu zarówno rodzice dziecka, jak i jego chrzestni powinni przystąpić do sakramentu Pokuty, chyba że stan prawny któregoś z nich na to nie pozwala.

7. W dniu chrztu rodzice i chrzestni dziecka przychodzą o godz. 11.45 do kancelarii i uzupełniają podpisy. Należy przynieść ze sobą kancelaryjną kartę chrztu. Następnie razem z całą wspólnotą parafialną uczestniczą we Mszy Świętej o godz. 12.00 w czasie której jest udzielany Sakrament Chrztu świętego.

8. Podczas Mszy Świętej „chrzcielnej” należy być w stanie łaski i przystąpić do Komunii Świętej, ofiarując ją w intencji dziecka.

9. Należy pamiętać o przyniesieniu ze sobą białej szaty dla dziecka oraz świecy chrzcielnej.

10. Jeżeli rodzice nie mieszkają na terenie naszej parafii, a pragną ochrzcić swoje dziecko w tutejszym Sanktuarium, muszą przedstawić pisemną zgodę Ks. Proboszcza swojej parafii.

11. Sakramentu Chrztu świętego w naszej parafii udzielamy w 2 i 4 niedzielę miesiąca (poza adwentem i wielkim postem).

Polecamy