Odnowa w Duchu Świętym

Czym jest Ruch Odnowy w Duchu Świętym?

Ruch Odnowy w Duchu Świętym (charyzmatyczny) opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich „chrzest w Duchu Świętym” – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom ( to osobiste doświadczenie działania Ducha Świętego, które umacnia i odnawia w nas łaski dane w sakramentach chrztu i bierzmowania, przeżywamy najczęściej podczas specjalnej modlitwy w ramach rekolekcji ewangelizacyjnych).

Grupa Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii

Nasza wspólnota powstała jako owoc pielgrzymki do Matki Bożej w Medjugorie. Pierwsze spotkanie, które zainicjowały uMBOstrobramska_Ikona_Odnowyczestniczki tej pielgrzymki, odbyło się 26 czerwca 1987 r. i od tego czasu spotkania modlitewne odbywają się nieprzerwanie raz w tygodniu. Spotkania są otwarte, może w nich uczestniczyć każdy, kto ma takie pragnienie.

Realizując nasze chrześcijańskie powołanie, chcemy przez nasze nawracanie się i wzrastanie do świętości stawać się świadkami miłości i mocy Boga tam, gdzie jesteśmy – w naszych rodzinach, pracy i naszej parafii. Staramy się być gotowi do służby i otwarci na natchnienia Ducha Świętego działającego w Kościele.

Naszym opiekunem jest ks. Marek Miziołek, a liderką grupy jest Pani Regina Bodurkiewicz. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii liczy obecnie ok. 20 osób.

Działalność Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii

  1. Spotkania modlitewneczwartek po Mszy Św. o godz. 18:00 w Auli Jana Pawła II.

Są to spotkania otwarte. Zapraszamy na nie każdego, kto ma pragnienie wspólnie z nami się modlić, słuchać Słowa Bożego i uwielbiać Boga. W grupie staramy się poprzez trwanie we wspólnocie (dzielenie się wiarą, osobiste świadectwo i wzajemną pomoc), modlitwę i formację (nauczanie i rekolekcje) realizować cele Odnowy w Duchu Świętym.

W pierwsze czwartki miesiąca uczestniczymy w Adoracji Najświętszego Sakramentu „Godzina Święta” w naszym Sanktuarium.

  1. Adoracja – trzecie czwartki miesiąca po Mszy Św. o godz. 18:00

Wszystkich chorych, cierpiących i będących w jakiejkolwiek potrzebie powierzamy w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem (swoją intencję można złożyć na kartce do koszyka przed ołtarzem)

  1. Charyzmatyczna modlitwa wstawiennicza – trzecie piątki miesiąca, po Mszy św. o godz.18:00, salka za kancelarią parafialną

Służymy charyzmatyczną modlitwą wstawienniczą indywidualnie każdemu, kto tego potrzebuje.

  1. SOS Ostrobramska – tel. 737 170 422

Modlimy się w intencjach nam powierzanych – swoją intencję można wysłać sms-em na podany powyżej numer.

  1. Organizujemy wieczory Uwielbienia

 

Jak dołączyć do Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii?

Zapraszamy Ciebie do wejścia na drogę odnowy i osobistego przyjęcia Ducha Świętego w Jego mocy. Jesteśmy po to, aby Ci w tym pomóc.

  1. Przyjdź w czwartek po Mszy św. o godz. 18:00, na spotkanie do Auli Jana Pawła II (pierwszy czwartek miesiąca spotkanie w formie adoracji przed Najświętszym Sakramentem w Sanktuarium)
  2. Napisz do nas na adres e-mail: rbodurkiewicz@gmail.com
  3. Zgłoś się do ks. Marek Miziołek

 

Polecamy