Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus

Wspomnienie – historia Kościelnej Służby Porządkowej

Kościelna Służba Porządkowa, to stowarzyszenie męskie, używające także nazwę Totus Tuus. Jej działalność służby w Kościele rozpoczęła się od pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny. Minęło już ponad trzy dekady jak panowie w furażerkach służą w Kościele. Mijający czas zaciera wspomnienia. Postaram się przybliżyć najważniejsze wydarzenia ze służby w Kościele  dzieląc ten czas na cztery etapy.

 1. Pierwszy etap to czas przygotowania do 1 Pielgrzymki Jana Pawła II do naszej Ojczyzny.
 2. Drugi etap to nasza służba po 1 Pielgrzymce Jana Pawła II, aż do 2 Pielgrzymki tj. do 16-23.06 1983 roku.
 3. Trzeci etap to nasza działalność służebna po 2 wizycie Jana Pawła II, aż do podziału administracyjnego naszego Kościoła.
 4. Czwarty etap to czas po podziale administracyjnym Archidiecezji Warszawskiej.

Czas do I pielgrzymki Jana Pawła II tj. do 02.06.1979 r.

Jak trudno jest odtworzyć ten okres. Wiadomości jakie zebrałem są trudne do sprecyzowania, ale postaram się Braciom w miarę obiektywnie przybliżyć ten czas. A wszystko zaczęło się od wyboru Kardynał Karola Wojtyły na Papieża, a było to 16.10.1978 roku. My katolicy przeżywaliśmy to bardzo głęboko, w lało w nas dużą dozę optymizmu i nadziej najlepsze jutro. Żyliśmy w kraju, w którym system komunizmu zniewalał, każdą osobę, która sprzeciwiała się władzy. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński, mając świadomość co może uczynić przyjazd Papieża Polaka do Ojczyzny, ile pozytywnych cech może pobudzić w każdym z nas, zaprosił Jana Pawła II do Polski. Ta informacja ukazała się w publikatorach 22 lutego 1979 roku. Tym samym zmuszając władze państwowe do oficjalnego zaproszenia Papieża. Kiedy zaproszenie zostało przyjęte przez stronę Watykańską, ustalono datę przyjazdu. Były rozpatrywane dwie daty 8 maja 900 setna rocznica męczeńskiej śmierci świętego Stanisława biskupa Krakowa zamordowanego przez króla Bolesława Śmiałego oraz dzień Zielonych świąt 2 czerwca. Czerwiec został zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony. Kiedy zbliżał się czas przyjazdu Jana Pawła II, władza poprosiła Księdza Prymasa by wierni pomogli w obsłudze pielgrzymki. I tak powstał pomysł utworzenia organizacji męskiej do służby w czasie pielgrzymki Papieża. Apel Episkopatu, by mężczyźni podjęli trud służby w czasie pielgrzymowania Ojca Świętego w Ojczyźnie. W Archidiecezji Warszawskiej ok. 10 tysięcy mężczyzn zapisało się do służby. Przyjęto nazwę formacji męskiej Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskie. Zapisy odbywały się w parafiach. W parafiach księża proboszczowie lub kapłani wyznaczeni przez Proboszczów. Tworzono grupy po dziesięć osób wybierając tz. dziesiątkowego, który odpowiadał za swoją dziesiątkę. Osoby te były wybrane przez kapłanów. Pierwsze spotkania przed wizytą Ojca Świętego odbywały się w Ząbkach. Ksiądz prałat Tadeusz Karolak proboszcz parafii Świętej Trójcy, był odpowiedzialny za przygotowanie mężczyzn do pełnienia służby. Symbolami rozpoznawczymi była furażerka i identyfikator ze zdjęciem. Tam też uzyskiwane były pierwsze informacje o naszej służbie, gdzie na jakich odcinkach dane parafie wraz ze swoimi kapłanami będą pełniły służbę. Było to wielkie wyzwanie dla nas świeckich, duża radość, ale też niepokój, jak układać się będzie współpraca z milicją, tak nie życzliwą Kościołowi. I nadszedł dzień 02. czerwiec dzień pierwszej służby. Nie będę mówił o przeżyciach, bo każdy inaczej tę służbę przeżywał, tu zostawiam odrobinę intymności dla każdego z was z osobna, gdyż była to pierwsza odpowiedzialna służba Bogu, Kościołowi i Ludziom.

Czas po I pielgrzymce Ojca Świętego do II pielgrzymki tj. do 16-23.06 1983 r.

Jan Paweł II na szlaku pielgrzymim głosił Chrystusa mówił „Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Chrystusa” Ojciec Święty zakończył pielgrzymkę po ziemi Ojczystej i wyjechał zostawiając nam ogromną nadzieję, wiarę, że jeżeli będziemy budowali swój dom Ojczysty na skale oparty na wartościach bożych to cel ku wolności osiągniemy. Ksiądz prałat Tadeusz Karolak i bracia pracujący z nim blisko, tacy jak Henryk Gorzszewski, Andrzej Grysiński, Tadeusz Drożdrzewicz, Zygmunt Laskowski, Henryk Kietliński, Eugeniusz Bądzyński, Włodzimierz Rodziewicz i wielu innych, którzy nie chcieli utracić bogactwa ludzkiego, podjęli trud utworzenia formacji męskiej działającej w strukturach Kościoła Lokalnego. I tak zaczęła się ogromna praca, by ten entuzjazm przerodzić w strukturę trwałą. Są przygotowania do reguł  K.S.P Archidiecezji Warszawskiej. Powstaje nasze zawołanie „Z Piotrem przez Maryję do Chrystusa”. Powstają zasady przestrzegania przez członek KS.P. w życiu i pracy, są nimi:

 1. Boga stawiam ponad wszystko i odważnie wyznaję wiarę.
 2. Czynnie uczestniczę w życiu Kościoła.
 3. Dotrzymuję zobowiązań wynikających z przyjętych sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, małżeństwa oraz Ślubów Narodu Polskiego z 1956r.
 4. Wiernie pielęgnuję obowiązek codziennej modlitwy.
 5. Żyję w łasce uświęcającej.
 6. Swoim życiem głoszę chwałę Maryi Niepokalanej.
 7. Życzliwie służę bliźniemu.
 8. Swoją postawą zmierzam do eliminowania społecznych plag: alkoholizmu nikotynizmu, narkomanii i rozwiązłości.
 9. Na co dzień kieruję się zasadą: „Zło dobrem zwyciężaj”.
 10. W duchu chrześcijańskim pielęgnuję miłość Ojczyzny.

Do Rady zapraszani są nowi bracia, którzy dali się poznać w codziennej pracy, są to między innymi Jan Słowik, Wiesław Szwejcer, Stanisław Skręta, Stanisław Nowicki, Grzegorz łapiński, Andrzej Hajzik, Bogda Niewiadomski i wielu wielu innych. Rozpoczęła się systematyczna praca, Rada spotyka się w drugie piątki miesiąca zaś spotkania formacyjne odbywają się w czwarte piątki miesiąca. Na spotkania formacyjne przychodziło regularnie ok. 100 braci. Rada przygotowuje reguły na których powinna oprzeć się codzienna działalność K.S.P. Ksiądz prałat Tadeusz Karolak i Rada Archidiecezji przedstawiła Ks. Prymasowi nasze reguły do zatwierdzenia. Nad regułami w Kurii pracuje Ojciec Gabryel Bartoszewski. Zatwierdzenie reguł nastąpiło 30 marca 1983 roku.

Kościelna Służba Porządkowa Archidiecezji Warszawskiej (używająca zamiennej nazwy „Totus Tuus”) jest kościelnym stowarzyszeniem mężczyzn o charakterze publicznym katolickim w myśl przepisów kan. 298 i 301 KPK. Działa ona w oparciu o Dekret z dnia 30 marca 1983 r., nr 217D/D/83/P wydany, zgodnie z przepisami kan. 312 par.1, 3 KPK, przez J. Em. Ks. Kardynała Józefa Glempa Ordynariusza Archidiecezji Warszawskiej.

Otrzymaliśmy pozwolenie na używanie skróconej nazwy z zawołania Jana Pawła II TOTU TUUS, którą bardzo często się posługujemy.

Ogłoszona została kolejna pielgrzymka Ojca Świętego do naszej Ojczyzny. Wypada ona w okresie obchodów Świętego Roku Odkupienia. Wyznaczono termin przybycia Jana Pawła II do Polski, który wypad w dniach 16-23 czerwiec 1983 roku. Ojciec Święty nawiedzi Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę Świętej Anny oraz Kraków. Wydany jest pierwszy w kwietniu 1983 roku Biuletyn Informacyjny K.S.P. Archidiecezji Warszawskiej. Trwają przygotowania do służby oraz trwa intensywny czas formacji.

Każdy członek Totus Tuus podejmuje pracę nad odnową religijną w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym poprzez uświęcanie życia, pielęgnowanie tradycji katolickich oraz przeciwdziałanie plagom społecznym i zagrożeniom narodowym. Celem członków stowarzyszenia jest życie wiarą oraz zachowanie ścisłej więzi z Kościołem, aby przez to przyczyniać się do pomnażania chwały Bożej.

Czas po II pielgrzymce Ojca Świętego do podziału

administracyjnego tj. do marca 1993 roku.

Mimo stanu wojennego panującego w naszej Ojczyźnie z wielką nadzieją Polacy czekają na przyjazd Jana Pawła II, że znowu wleje nam nadzieję na lepsze jutro. Mimo smutku jaki panuje w kraju 16 czerwiec dla wierzących katolików był dniem radości. Bracia z K.S.P. starali się w czasie uroczystości i spotkań z Ojcem Święty czuwać nad porządkiem by nie przewidziane siły nie zakłóciły tych uroczystości i przeżyć wiernych.

Kościelna Służba Porządkowa dziękując Panu Bogu i Matce Bożej za reguły i uznanie naszego stowarzyszenia jako formacji działającej w Kościele aktywni bracia postanowili pójść w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. W 17 w grupie szmaragdowej szli bracia z K.S.P. wraz ze swoim Moderatorem. W trudach pielgrzymich bracia się lepiej poznawali i podejmowali kolejne wyzwania w naszej pracy formacyjnej. I tak zrodziła się Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę, która swój początek miała 5 sierpnia 1984 roku. Aktywni w tworzeniu pielgrzymki byli ksiądz Moderator Tadeusz Karolak, Eugeniusz Bądzyński, Henryk Goryszewski Andrzej Grysiński, Włodzimierz Rodziewicz, Stanisław Skręta, Jan Słowik, Zygmunt Laskowski i wielu innych. W tym roku już po raz 30 wyruszy z Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej Piesza Pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę, uznana przez Ordynariusza Diecezji Warszawsko-Praskiej, jako pielgrzymka diecezjalną. Organizatorami cały czas są bracia z K.S.P.

Nasza służba została pozytywnie oceniona przez Kościół. Na efekty długo czekać nie trzeba było Jego Em. Józef Kardynał Glemp Prymas Polski zaprosił nas na obchody uroczystości Świętego Wojciecha do Gniezna, był to kwiecień 1986 rok. Około 250 braci wraz z Moderatorem Ks. Prałatem Tadeuszem Karolakiem entuzjastycznie było przyjętych przez mieszkańców Gniezna. Zabezpieczaliśmy procesję z relikwiami Świętego Wojciecha i Świętego Stanisław Biskupa Męczennika. Była to nowość w wymiarze ogólnopolskim.

 1. Listopada 1986 roku blisko 300 braci w strojach galowych wybrało się wynajęty pociągiem do Białegostoku, by nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Katedrze Białostockiej.

Ksiądz Moderator i Przewodniczący K.S.P. Henryk Goryszewski zostali zaproszeni z wykładem do diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na zaproszenie Ordynariusza Ks. Bp Jeża, by przybliżyć działanie naszej formacji w Kościele.

III pielgrzymka Jana Pawła II w dniach 08-14. 06 1987 roku.

Oczekiwania nasze były duże. Ojciec Święty przybywa do Kraju, w którym w dalszym ciągu rządzą komuniści. Człowiek rodzina młodzież to dla Jana Pawła II cele najważniejsze, by Naród i nasza Ojczyzna mogły podążać drogą Ewangelii. Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny… Wierni Przymierzu idziemy tworzyć nową rzeczywistość w rodzinie i Ojczyźnie o to prosił Ojciec Święty.

Ze wzruszeniem przebyliśmy drogę ze sztandarami z Kościoła Wszystkich Świętych pod pomnik Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia, przy Kościele Wizytek na Krakowskim Przedmieściu,  gdzie odbyła się modlitwa i Apel Jasnogórski z prośbą o rychłą beatyfikację. W Katedrze na Starym Mieście każdego 6 lutego K.S.P. modli się o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.

Trwa nieustannie nasza służba w Kościele na każdych ważnych uroczystościach. K.S.P. aktywnie uczestniczy w uroczystości pogrzebowej bestialsko zamordowanego Ks. Jerzego Popiełuszki i w czuwaniach przy grobie obecnie błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki od 3 listopada 1984 roku.

19 września 1988 roku wychodzi ostatni numer 19 Biuletynu Informacyjnego K.S.P. Archidiecezji Warszawskiej. Odbywają się kolejne kursy instruktorów Totus Tuus. Trwa normalna praca formacyjna. Jest rok 1999, upada komunizm, część braci odchodzi by podjąć działalność polityczną.

Rozpoczynają się męskie pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w Miedniewicach, później do Rokitna miejsca tak bliskiemu Prymasowi Tysiąclecia. Do tych Sanktuariów odbywały się też pielgrzymki piesze. Od kilkunastu lat bracia z Totus Tuus przybywają do Niepokalanowa, by za przyczyną Matki Kościoła naszej patronki i Świętego Maksymiliana Kolbe modlić się za naszą Ojczyznę.

VI pielgrzymka Jana Pawła II w dniach 01-09. 06. 1991 roku.

Po raz czwarty przybywa Jan Paweł II do Ojczyzny by Ją umocnić i pobudzić do działania z duchem Ewangelii. Przesłanie jakie przekazał „Bądźcie solidarni Bądźcie mocni duchem i kochajcie ludzi” i moje retoryczne pytanie co z tego pozostało mimo że tak bardzo Polacy kochali i kochają Jana Pawła II.

W marcu 1993 roku następuje nowy podział administracyjny Kościoła. Archidiecezja Warszawska została podzielona na trzy diecezje, są nimi Archidiecezja Warszawska, Diecezja Warszawsko-Praska oraz Diecezja Łowicka. Kościelna Służba Porządkowa jako stowarzyszenie męskie działa tylko Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej. Razem staramy się uczestniczyć we wszystkich większych uroczystościach kościelnych.

Kolejna pielgrzymka do Warszawy w 1999 roku Ojca Świętego Jana Pawła II. Przebiegała pod hasłem „Bóg jest miłością” W Diecezji Warszawsko Praskiej zarejestrowało się do służby 2200 braci. Bracia pełnili służbę na uroczystej Mszy Świętej na cmentarzu w Radzyminie, na trasie przejazdu Ojca Świętego do Katedry Warszawsko Praskiej i w czasie nabożeństwa przed Katedrą.

 Pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Warszawy, która odbyła się w dniach 25-26 maja 2006 roku, pod hasłem „Trwajcie mocni w wierze” Kościelna Służba Porządkowa zabezpieczała przejazd Ojca Świętego z lotniska na wszystkie uroczystości, które odbyły się tego dnia, tj. Katedry Archidiecezji Warszawskiej, Pałacu Prezydenckiego RP, w Parafii Św. Trójcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Nuncjatura. Drugiego dnia bracia z Totus Tuus zabezpieczali uroczystą Mszę Świętą na Placu Piłsudskiego oraz przejazd na lotnisko i odlot do Częstochowy na Jasną Górę.

 Co roku Kościelna Służba Porządkowa obu diecezji bierze udział w uroczystościach, które odbywają się  w pierwszą niedzielę czerwca przy Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie.

Na co dzień bracia z obu diecezji żyją własnym rytmem. Spotkania w Archidiecezji odbywają się w drugi i czwarty piątek miesiąca, zaś w Diecezji Warszawsko-Praskiej w drugie wtorki miesiąca. Rekolekcje Wielkopostne w obu diecezjach odbywają się zawsze w czwartek, piątek, sobota po środzie popielcowej.  W Archidiecezji w październiku odbywają się spotkania na Siekierkach u Matki Bożej Nauczycielki. Pielęgnowana jest tradycja modlitw w lutym w Katedrze Archidiecezji  spotkaniach biorą udział też bracia z Diecezji Warszawsko-Praskiej.

W Diecezji Warszawsko-Praskiej mamy dzień skupienia przed pierwszą niedzielą adwentu. W ten sposób przygotowujemy się do nowego roku duszpasterskiego. Te dni skupienia odbywają się w różnych parafiach naszej diecezji. W noc odejścia Sługi Bożego do Domu Pana w maju w noc z 27 na 28 u stup Matki Bożej Jasnogórskiej modlimy się wraz z Paniami z Instytutu Prymasowskiego o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, w tym . nocnym czuwaniu biorą  też udział bracia Archidiecezji. Dużym wyzwaniem dla nas jest odpust Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa. Do naszych zadań należy wyznaczenie sektorów oraz czuwanie nad spokojnym przebiegiem uroczystości. W tej uroczystości bierze udział około 50 braci zabezpieczających uroczystość i około 18 pocztów sztandarowych. Jest coś co naszą służbę jednoczy, to odpusty parafialne, na których bierzemy udział wraz ze sztandarami, średnio  udział pocztów sztandarowych to 15-cie pocztów sztandarowych, są to uroczystości, które jednoczą wspólnotę.

Opracował Bogdan Niewiadomski

Nowa strona Totus Tuus

www.totustuus.cba.pl

 Pożegnanie Księdza Proboszcza

Ekscelencje, wielce czcigodni księża wszystkich godności, pozwólcie że w imieniu parafian, budowniczych Kościoła i Kościelnej Służby Porządkowej pożegnam księdza budowniczego, proboszcza, moderatora, księdza prałata Zenona Majchra.

Gdy po raz pierwszy w Poniedziałek Wielkanocny w 1983 roku przedstawiłeś kilku rodzinom projekty Kościołów i wybór, jakiego dokonałeś, powiedziałeś znamienne słowa „Kościoły winni projektować, budować ci, co kochają Pana Boga i są wierni swojemu Kościołowi” i właśnie ta Świątynia jest tego dowodem. Włożyłeś wiele trudu w budowanie tego kościoła, duchowego i materialnego i nas wszystkich włączyłeś w to dzieło.

Od chwili, gdy pierwszy Ordynariusz Diecezji ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk powierzył Tobie, wielce czcigodny księże Zenonie, funkcję opiekuna duchowego męskiego ruchu Totus Tuus, zawsze byłeś dla nas jak ojciec, jak dobry pasterz. Powtarzałeś nam, że zawsze powinniśmy kierować się dewizą „nie pytaj, co może dać ci Bóg i Kościół, ale co ty możesz dać Bogu i swojemu Kościołowi”. Staramy się to realizować w naszej służbie.

Zawsze z wielką troską opiekowałeś się Diecezjalną Praską Pielgrzymką Rodzin, która z tego Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej wychodzi 5-tego sierpnia na Jasną Górę, zawsze dodawałeś nam otuchy byśmy nie ustawali w pracy na rzecz innych.

Kiedy Kościelna Służba Porządkowa włączyła się w modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia, Ty czcigodny księże byłeś z nami by wspólnie z Instytutem Prymasowskim modlić się podczas nocnego czuwania na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej, które odbywa się w noc odejścia księdza Prymasa do domu Ojca.

Można wiele dobrego mówić o Tobie i Twoich dokonaniach księże prałacie, ale słowa nie wyrażą tego, co każdy z nas: parafianin, budowniczy czy członek Totus Tuus czuje w swoim sercu. U każdego z nas pozostawiłeś swoją cząstkę, każdy z nas na swój sposób będzie Cię wspominał w swoich modlitwach. Spoczywaj w pokoju.

Bogdan Niewiadomski – przewodniczący Totus Tuus

 

SPRAWOZDANIE

z działalności Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS

przy Parafii Narodzenia Pańskiego

 

Kościelna Służba Porządkowa została powołana  celem udzielenia pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku podczas pielgrzymek do Ojczyzny papieża Jana Pawła II. W parafii Narodzenia Pańskiego istnieje od początku  istnienia parafii, tzn. od 1985 roku i liczy obecnie 18 mężczyzn, (najwyższy stan osobowy był w czasie IV-ej pielgrzymki Jana Pawła II w 1991 roku i wynosił ponad 30 osób )(w roku 2014 już tylko 16).

Przed powstaniem naszej parafii i w czasie budowy kościoła, należeliśmy organizacyjnie do KSP  przy parafii Najczystszego Serca Maryi.

Dla zobrazowania całokształtu pracy KSP naszej parafii, poniżej przedstawia się  jej działalność w następujących czterech obszarach:

   A – Praca formacyjna

 

–  wszyscy bracia należą do Koła Żywego Różańca w naszej parafii

–  wszyscy bracia corocznie biorą udział w rekolekcjach adwentowych  i

– wielkopostnych organizowanych dla całej KSP diecezji W-P oraz w rekolekcjach ogólno parafialnych

–  wszyscy bracia uczęszczali na kurs liturgiczny prowadzony przez ks. M.

 Matuszewskiego oraz ks. Adama Kałduńskiego

48

–  większość braci  uczęszczała na Lectio Divina prowadzone przez ks. dra

   Piotra Klimka

–  większość braci należy do Koła Przyjaciół Radia Maryja i uczestniczy w

odmawianiu  różańca w każdy piątek tygodnia.

– część braci corocznie bierze udział w Zjeździe Mężczyzn w Niepokalanowie

   B – Działalność na terenie Parafii Narodzenia Pańskiego

 –  wyłączna obsługa liturgiczna Mszy Św. za parafian sprawowanych w każdą

   Niedzielę roku

–  obsługa liturgiczna większości Mszy Św. w dni powszednie

–  udział w obsłudze wszystkich procesji

–  zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w czasie Pasterki oraz podczas Mszy

   Św., podczas których udzielany jest Sakrament Bierzmowania

–  zapewnienie porządku w czasie I Komunii Św.

–  udział w Drodze Krzyżowej po osiedlu

Droga Krzyżowa 025

–  udział w  Drodze Krzyżowej w pozostałe piątki Wielkiego Postu

–  budowa i demontaż Ołtarzy w Boże Ciało

–  montaż szopki i choinek przed Bożym Narodzeniem

–  wykonywanie innych drobnych prac zlecanych przez ks. Proboszcza

    C – Zaangażowanie na terenie Diecezji Warszawsko – Praskiej

 –  uczestniczenie reprezentacji KSP wraz z pocztami sztandarowymi w Mszach Św. odpustowych w kilkunastu parafiach

DSC_0308

– uczestniczenie pocztów sztandarowych w uroczystych Mszach Św. dla   uczczenia różnych wydarzeń religijno – patriotycznych

– coroczny udział całej służby w spotkaniu Ruchów diecezjalnych z Abp Ordynariuszem w Katedrze Św. Floriana

    D – Zaangażowanie w różne inne uroczystości pozadiecezjalne

IMG_1480

–  udział pocztu sztandarowego w końcowej fazie Praskiej Pielgrzymki Rodzin

   do Częstochowy

–  udział pocztu sztandarowego oraz służby porządkowej w Mszy Św. Odpustowej w Sanktuarium M. B. Loretańskiej założonym przez bł. ks.   Ignacego Kłopotowskiego w Loretto.

–  udział pocztu sztandarowego i służby w Mszy Św. dla uczczenia ingresu Prymasa Tysiąclecia do Arch. Katedry Warszawskiej

–  udział pocztu sztandarowego i służby porządkowej w uroczystościach na Pl. J. Piłsudskiego dla uczczenia rocznicy odprawienia Mszy Św. przez Jana Pawła II

–  comiesięczne dyżury nocne przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki (odbywały się do 2013 roku kiedy to NSZZ „Solidarność” zastąpiła K.S.P.)

–  coroczne czuwanie nocne (27/28 maja) w Sanktuarium M. B. Częstochowskiej wraz z członkiniami Instytutu Prymasowskiego dla uczczenia śmierci kard. St. Wyszyńskiego

Warszawa, dn. 10.04.2010 Przewodniczący TOTUS TUUS

Józef Grochowski

Polecamy