Kościelna Służba Porządkowa Totus Tuus

Działalność Kościelnej Służby Porządkowej TOTUS TUUS w naszej parafii

Kościelna Służba Porządkowa została powołana  celem udzielenia pomocy w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku podczas pielgrzymek do Ojczyzny papieża Jana Pawła II. Przed powstaniem naszej parafii i w czasie budowy kościoła, należeliśmy organizacyjnie do Kościelnej Służby Porządkowe  przy parafii Najczystszego Serca Maryi.

W parafii Narodzenia Pańskiego istnieje od początku  istnienia parafii, tzn. od 1985 roku i liczy obecnie 11 mężczyzn, (najwyższy stan osobowy był w czasie IV-ej pielgrzymki Jana Pawła II w 1991 roku i wynosił ponad 30 osób ). Obecnie przewodniczącym jest Pan Józef Grochowski, a opiekunem grupy w naszej parafii, ale także moderatorem diecezjalnym w diecezji warszawsko-praskiej, jest ks. Proboszcz Grzegorz Kowalczyk.

Działalność Kościelnej Służby Porządkowej odbywa się na czterech obszarach:

  1. Praca formacyjna

–  wszyscy bracia należą do Koła Żywego Różańca w naszej parafii

–  wszyscy bracia corocznie biorą udział w rekolekcjach adwentowych  i wielkopostnych organizowanych dla całej Kościelnej Służby Porządkowej diecezji Warszawsko-Praskiej oraz w rekolekcjach parafialnych

–  wszyscy bracia uczęszczali na kurs liturgiczny prowadzony przez ks. M. Matuszewskiego oraz ks. Adama Kałduńskiego

–  większość braci  uczęszczała na Lectio Divina prowadzone przez ks. dra Piotra Klimka

–  większość braci należy do Koła Przyjaciół Radia Maryja i uczestniczy w odmawianiu  różańca w każdy piątek.

– część braci corocznie bierze udział w Zjeździe Mężczyzn w Niepokalanowie

  1. Działalność na terenie Parafii Narodzenia Pańskiego

–  wyłączna obsługa liturgiczna Mszy Św. za parafian sprawowanych w każdą niedzielę,

–  obsługa liturgiczna większości Mszy Św. w dni powszednie,

–  udział w obsłudze wszystkich procesji,

–  zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w czasie Pasterki,

–  udział w Drodze Krzyżowej po osiedlu,

–  udział w  Drodze Krzyżowej w pozostałe piątki Wielkiego Postu,

–  budowa i demontaż Ołtarzy w Boże Ciało,

–  montaż szopki i choinek przed Bożym Narodzeniem,

–  wykonywanie innych drobnych prac zlecanych przez ks. Proboszcza,

  1. Zaangażowanie na terenie Diecezji Warszawsko – Praskiej

 –  uczestniczenie reprezentacji KSP wraz z pocztami sztandarowymi w Mszach Św. odpustowych w kilkunastu parafiach,

– uczestniczenie pocztów sztandarowych w uroczystych Mszach Św. dla   uczczenia różnych wydarzeń religijno – patriotycznych

– coroczny udział całej służby w spotkaniu Ruchów diecezjalnych z Abp Ordynariuszem

  1. Zaangażowanie w różne inne uroczystości pozadiecezjalne

–  udział pocztu sztandarowego w końcowej fazie Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej Pielgrzymki Rodzin do Częstochowy,

–  udział pocztu sztandarowego oraz służby porządkowej w Mszy Św. Odpustowej w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej założonym przez bł. ks.   Ignacego Kłopotowskiego w Loretto,

–  udział pocztu sztandarowego i służby w Mszy Św. dla uczczenia ingresu Prymasa Tysiąclecia do Arch. Katedry Warszawskiej,

–  udział pocztu sztandarowego i służby porządkowej w uroczystościach na Pl. J. Piłsudskiego dla uczczenia rocznicy odprawienia Mszy Św. przez Jana Pawła II,

–  comiesięczne dyżury nocne przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki (odbywały się do 2013 roku kiedy to NSZZ „Solidarność” zastąpiła K.S.P.)

–  coroczne czuwanie nocne (27/28 maja) w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej wraz z członkiniami Instytutu Prymasowskiego dla uczczenia śmierci kard. St. Wyszyńskiego

 

Spotkania formacyjne

Spotkania formacyjne Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus dla Panów z całej diecezji Warszawsko-Praskiej odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18:00 w salce pod naszym Sanktuarium.

Jak dołączyć do Kościelnej Służby Porządkowej Totus Tuus?

Zgłoś się do ks. Proboszcza Grzegorza Kowalczyka osobiście lub napisz gkowalczyk12@wp.pl

Przyjdź na spotkanie w drugi wtorek miesiąca po Mszy św. o godz.18:00

Więcej informacji i galeria zdjęć na naszej stronie:

https://www.totusy.pl/wpis/totusy/wladze/wla.html

 

Pożegnanie Księdza Proboszcza ks. Prałata Zenona Majchera

Ekscelencje, wielce czcigodni księża wszystkich godności, pozwólcie że w imieniu parafian, budowniczych Kościoła i Kościelnej Służby Porządkowej pożegnam księdza budowniczego, proboszcza, moderatora, księdza prałata Zenona Majchra.

Gdy po raz pierwszy w Poniedziałek Wielkanocny w 1983 roku przedstawiłeś kilku rodzinom projekty Kościołów i wybór, jakiego dokonałeś, powiedziałeś znamienne słowa „Kościoły winni projektować, budować ci, co kochają Pana Boga i są wierni swojemu Kościołowi” i właśnie ta Świątynia jest tego dowodem. Włożyłeś wiele trudu w budowanie tego kościoła, duchowego i materialnego i nas wszystkich włączyłeś w to dzieło.

Od chwili, gdy pierwszy Ordynariusz Diecezji ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk powierzył Tobie, wielce czcigodny księże Zenonie, funkcję opiekuna duchowego męskiego ruchu Totus Tuus, zawsze byłeś dla nas jak ojciec, jak dobry pasterz. Powtarzałeś nam, że zawsze powinniśmy kierować się dewizą „nie pytaj, co może dać ci Bóg i Kościół, ale co ty możesz dać Bogu i swojemu Kościołowi”. Staramy się to realizować w naszej służbie.

Zawsze z wielką troską opiekowałeś się Diecezjalną Praską Pielgrzymką Rodzin, która z tego Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej wychodzi 5-tego sierpnia na Jasną Górę, zawsze dodawałeś nam otuchy byśmy nie ustawali w pracy na rzecz innych.

Kiedy Kościelna Służba Porządkowa włączyła się w modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia, Ty czcigodny księże byłeś z nami by wspólnie z Instytutem Prymasowskim modlić się podczas nocnego czuwania na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej, które odbywa się w noc odejścia księdza Prymasa do domu Ojca.

Można wiele dobrego mówić o Tobie i Twoich dokonaniach księże prałacie, ale słowa nie wyrażą tego, co każdy z nas: parafianin, budowniczy czy członek Totus Tuus czuje w swoim sercu. U każdego z nas pozostawiłeś swoją cząstkę, każdy z nas na swój sposób będzie Cię wspominał w swoich modlitwach. Spoczywaj w pokoju.

 

Bogdan Niewiadomski – przewodniczący Totus Tuus

 

 

Polecamy