Kontakt

Adres Parafii

Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej
ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa
www.parafiaostrobramska.pl

 

 

TELEFON DO KSIĘDZA DYŻURNEGO:

 

 697 220 400

 

Numer konta parafialnego : 

62 1020 1013 0000 0002 0125 4739

PKO BP SA Oddział 12 w Warszawie

 

 

Kontakt do Kancelarii Parafialnej

telefon do kancelarii:

697 220 400

 

e-mail: ostrobramska.warszawa@gmail.com – proszę pisać tylko w sprawach kancelaryjnych. Do kapłanów proszę się zwracać bezpośrednio na ich adresy.

 

Kancelaria czynna:

w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 16:00 do 18:00

Na Msze Świete przyjmujemy w kancelarii i zakrystii.

W sprawach pilnych proszę dzwonić do księdza dyżurnego: 697 220 400

 

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Chrześcijaństwo wniosło do kultury europejskiej przekonanie o nienaruszalnej godności osoby ludzkiej. Zakorzenione ono jest w fakcie stworzenia człowieka na „obraz i podobieństwo” Boga. Godność jest przymiotem ludzkiej natury rozumnej i wolnej. Uznanie godności człowieka wymaga odpowiedniej ochrony danych osobowych.

Zgodnie z postanowieniami Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 roku, przypominamy, że odebrać dokument (zaświadczenie, metrykę chrztu itp.) może tylko sama osoba zainteresowana lub prawny opiekun niepełnoletniego dziecka. Odebranie dokumentu za pełnoletniego członka rodziny lub osobę niespokrewnioną jest możliwe jedynie po okazaniu stosownego upoważnienia, którego wzór można pobrać w linku poniżej.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih4f6Cj8b6AhXuiIsKHaL-AtUQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fparafiapg.pl%2Fimages%2Fdo_pobrania%2Fupowaznienie.doc&usg=AOvVaw1-za6SSoRf4B3k1UKKUsA4

Polecamy