1. Ogłoszenia duszpasterskie

  22 niedziela zwykła – 28 sierpnia 2016

  ogl1. To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy się z ostatnich wolnych dni, ze sprzyjającej pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do codziennych obowiązków w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

  2. W ramach akcji tornister pełen uśmiechu, Parafialny Zespół Caritas będzie wydawał plecaki od poniedziałku do piątku w godzinach od 17:00 do 19:00. Po odbiór zapraszamy rodziny potrzebujące wsparcia.

 2. Ogłoszenia duszpasterskie

  ogl18 niedziela zwykła – 31 lipca 2016

  1. Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie dni przeżywaliśmy w naszej ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza Posłania pod przewodnictwem papieża.

  2. Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

 3. Ogłoszenia duszpasterskie

  ogl16 niedziela zwykła – 17 lipca 2016

  1. Już po raz 33 z naszego Sanktuarium wyrusza w tym roku piesza pielgrzymka naszej diecezji do Częstochowy i po raz 10 strażacka. Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach w drodze pielgrzymując od Matki Bożej Ostrobramskiej do Jasnogórskiej w dniach od 5 do 14 sierpnia, zapisy od 1 do 4 sierpnia w godzinach od 17:00 do 20:00. Więcej informacji na stronie internetowej parafii w zakładce „piesza praska pielgrzymka rodzin totus tuus”.

  2. W sobotę 23 lipca wypada święto Św. Brygidy, zakonnicy, Patronki Europy.

 4. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień X

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień X – Trwać w nauce Kościoła wraz z Maryją

  Intencja dnia – „będziesz miłował” – iść śladem Maryi i trwać w wierności postanowieniom i natchnieniom Ducha Świętego

  „Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego”( Dz 1,10-14).

 5. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień IX

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień IX – Wyznać wiarę i miłość Chrystusowi (J 21, 15–19)

  Intencja dnia – bym umiał każdego dnia stawać w prawdzie, wyznawać wiarę i miłość Chrystusowi

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/

  „A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!” (J 21,15-19)

 6. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VIII

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień VIII Usłyszeć głos Chrystusa – przyjąć dar sakramentów świętych (Mt 26, 26–30)

  Intencja dnia – by stawać się solą ziemi, dzięki Słowu Boga i Sakramentom

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/

  „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.” (Mt 26,26-30)

 7. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VII

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień VII – Przeżywać próby wiary w świetle Ewangelii (Mt 10,17–42)

  Intencja dnia – męstwo w mocy Ducha Świętego trzyma się serca, a nie zbroi

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/
  „U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10:30-33).

 8. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień VI

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień VI – Realizować osobiste powołanie (J 3,30)

  Intencja dnia – odkrywać i pogłębiać przyjaźń z Jezusem na drodze swojego powołania.

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/
  „Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego. Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim”. (J 3,26-31)

 9. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień V

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień V – Rozwijać wyobraźnię miłosierdzia

  Intencja dnia – doświadczyć daru Bożego Miłosierdzia

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/
  „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. (Mt 9, 9 – 13)

 10. Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin – Konferencja – dzień IV

  32 Piesza Praska Pielgrzymka Rodzin - logoDzień IV – Iść z Jezusem i za Jezusem we współczesnym świecie (Mt 8, 18-22)

  Intencja dnia – rozeznać sens i drogę życia oraz powołanie we współczesnym świecie.

  Słowo dnia /szczególnie na strefę ciszy/.
  „Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz . Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych! (Mt 8,18-22 )
  Poznając coraz lepiej Ewangelię, a także siebie samego człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę z faktu: nie mogę iść sam, bo nie dam rady wcielić Słowa Bożego w czyn. Chrystus stając się człowiekiem nie tylko stał się wzorem, ale także Tym, który pomaga z mocą wypełniać to o czym mówił w ewangelicznym wezwaniu do nawrócenia i wiary w treść zawartą w Dobrej Nowinie.

Polecamy