Czcigodni Parafianie, drodzy bracia i siostry!

 

Jednocząc się w radosnym przeżywaniu Tajemnicy Paschalnej,

w imieniu Księży posługujących w naszym Sanktuarium,

składamy z serca płynące świąteczne życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus

przyniesie nam i całemu światu jasny promień nadziei oraz głębokie przekonanie,

że tylko On jest jedyną DROGĄ,

najwyższą PRAWDĄ

i niekończącym się ŻYCIEM.

Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach,

pośród krewnych, przyjaciół i znajomych.

Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem,

chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem.

 

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Polecamy