Zapowiedzi

Zapowiedzi1

Bartłomiej – Michał Sikorski, kawaler z parafii tutejszej

i

Malwina – Małgorzata Głogowska, panna z parafii Bogurodzicy Maryi w Warszawie

Zapowiedź 2

  

Narzeczonych polecamy modlitwie parafian,
a jeśli ktoś znałby jakieś przeszkody uniemożliwiające im zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania kancelarii parafialnej.

Polecamy