SŁOWO OD WASZYCH DUSZPASTERZY

Drodzy Bracia i Siostry!

       Ostatnie decyzje wywołały smutek: „Jak to, nie będzie Świąt?”. Święta będą – chyba, że sami zamienimy je w smutek. Jesteśmy tylko zmuszeni do zmiany formy świętowania. I to może zabiera nam komfort i poczucie bezpieczeństwa – bo tracimy coś co było takie nasze. Treść świętowania się nie zmieni. Chrystus zmartwychwstał i tego nic nie zmieni. Św. Paweł w liście do Rzymian (8,31-39) pisze do nas: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził…”.
Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

       Moi Drodzy Bóg zapłać Wam, za wasze trwanie przy Chrystusie w swoich domowych kościołach, za wspólną modlitwę i za dar serca w postaci przelewów przekazanych na konto parafii oraz złożone ofiary do puszek w kościele na bieżące utrzymanie naszego Sanktuarium.

Z pozdrowieniami i pamięcią w modlitwie Wasi duszpasterze.

 

 

 

 

 

 

Polecamy