SŁOWO OD WASZYCH DUSZPASTERZY

 

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Ostatnie decyzje wywołały smutek: „Jak to, nie będzie Świąt?”. Święta będą – chyba, że sami zamienimy je w smutek. Jesteśmy tylko zmuszeni do zmiany formy świętowania. I to może zabiera nam komfort i poczucie bezpieczeństwa – bo tracimy coś co było takie nasze. Treść świętowania się nie zmieni. Chrystus zmartwychwstał i tego nic nie zmieni. Św. Paweł w liście do Rzymian (8,31-39) pisze do nas: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził…”.
Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Moi Drodzy, Bóg zapłać Wam za Wasze trwanie przy Chrystusie w swoich domowych kościołach, za wspólną modlitwę i za dar serca w postaci przekazanych przelewów na konto parafii, które przeznaczone są na bieżące utrzymanie naszego Sanktuarium. Lista osób, którym chcemy podziękować jest bardzo długa. Wasze imiona zachowujemy w swoich sercach. Bóg zapłać.

Z pamięcią w modlitwie Wasi duszpasterze.

 

 

Polecamy