Kalendarium 2005

2 kwietnia Godzina 21:37 – Odejście do Domu Ojca Jana Pawła II
16 listopada W odmalowanym wnętrzu Sanktuarium bp Kazimierz Romaniuk poświęcił „czas” – 41 prezbiterów, 22 siostry zakonne, gen.Edward Pietrzyk – dowódca Wojsk Lądowych, płk Lech Pietrzak, insp.Andrzej Palczewski – zastępca komendanta mazowieckiego Policji, mł.insp.Jacek Zalewski, naczelnik ruchu drogowego Policji m.st.Warszawy, p. Dominik Czesław Salomon, przedstawiciel polonii USA, sztandary Totus Tuus, pątnicy i wierni parafianie. Suma odpustowa godz. 18:00
23 listopada Kanoniczna Wizytacja Pasterska Parafii – J.Ex.bp Stanisław Kędziora

Wstecz

Polecamy