Ogłoszenia parafialne

Niedziela Miłosierdzia Bożego-19 kwietnia 2020 r.

1.Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

W dniu dzisiejszym o godz.: 15:00 odmówmy wspólnie w naszych domowych kościołach Koronkę do Bożego Miłosierdzia zawierzając cały świat.

2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

3. Od poniedziałku wchodzą w życie nowe przepisy związane z COVID 19. W kościele na 15 m ² może przebywać 1 osoba. W naszym Sanktuarium może więc przebywać już nie pięciu, ale sześćdziesięciu dwóch wiernych. Wobec tego najszybciej skorzystajmy z tej możliwości powrotu do świątyni, aby ożywić w sobie życie sakramentalne. Przypominamy, że podczas liturgii w kościele uczestniczymy w maseczkach. Dziękujemy Wszystkim Parafianom za respektowanie powyższych zarządzeń.

4. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Dziękujmy w ty dniu Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha pamiętajmy, że nie możemy się nigdy wstydzić naszej wiary.

5. W sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to również dzień imienin Księdza Biskupa Marka Solarczyka. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji Dostojnego Solenizanta.

6. Od poniedziałku wznawiamy pracę w Kancelarii Parafialnej. Przypomnę, że w poniedziałek przyjmujemy od godz.: 16:00 do 19:00, natomiast w środę i piątek od godz.: 16:00 do 18:00.

7. Moi Drodzy, bardzo dziękuje Wam za gotowość pomagania innym, za wspieranie nas w różny sposób. Za wspólna modlitwę -za siebie nawzajem. A także za Waszą dbałość w tym trudnym czasie o nasze Sanktuarium. Za dar serca w postaci przekazanych przelewów na konto parafii, za skorzystanie z aplikacji zamieszczonej na naszej parafialnej stronie internetowej- Przelewy 24-, które przeznaczone są na bieżące utrzymanie naszego Sanktuarium. Lista osób, którym chcę podziękować jest bardzo długa. Wasze imiona zachowuję w swoim sercu. Bóg zapłać.

W intencji darczyńców w niedzielę, 26 kwietnia, zostanie odprawiona Msza Święta o godz.:12:00.

8. Polecamy tygodnik IDZIEMY w wersji elektronicznej. Więcej informacji na naszej parafialnej stronie internetowej.

Polecamy