DOTACJA NA ROZBUDOWĘ SZKOŁY

 

„ Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego    

z przeznaczeniem na sale szkoły podstawowej”.

 

Inwestycja została w całości zrealizowana z dotacji otrzymanej

z Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu „Inwestycje w oświacie” IWO/2023/2.

Polecamy