Ogłoszenia duszpasterskie

26 grudnia 2021 r.- Niedziela Świętej Rodziny

Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dziś, w ostatnią niedzielę roku kalendarzowego, obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą otaczamy wszystkie rodziny, aby wzrastały w świętości, aby były środowiskiem umacniania wiary, nadziei i miłości oraz troski o każdego, szczególnie starszych i przeżywających życiowe trudności.

2. Jutro, 27 grudnia, obchodzimy święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty. Jest to również dzień imienin Ks. Jana SHI. Na Mszy Świętej o godz.: 18:00 będziemy modlili się w intencji dostojnego solenizanta.

3. W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. W tym dniu zapraszamy na godz.: 18:00 na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.

4. W piątek w dniu Św. Szczepana, Biskup Ordynariusz udziela wszystkim Diecezjanom oraz Gościom, którzy w tym dniu będą przebywali na terenie diecezji warszawsko-praskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od zachowania pokutnego cgarakteru dnia. Jednocześnie korzystając z dyspensy należy złożyć ofiarę na pomocdla potrzebujących i ubogich.

5. W sobotę, 1 stycznia, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Przez wstawiennictwo Bogurodzicy będziemy modlić się o pokój na świecie oraz wypraszać Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022. Za publiczny śpiew hymnu „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź” można uzyskać odpust zupełny. Msze Święte będą sprawowane według porządku niedzielnego. Przypominamy, że tego dnia obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej. Jest to jednocześnie pierwsza sobota miesiąca.

6. W polskiej tradycji wizyta duszpasterska zwana potocznie kolędą ma długoletnią i piękną tradycję. W związku z panującą epidemią w tym roku konieczna będzie zmiana tej formy duszpasterskiego posługiwania, która wiązać będzie się z odwołaniem odwiedzin w domach naszych parafian. W zamian za to w styczniu przez cały miesiąc będziemy odprawiać dodatkową Msze Świętą wieczorną w intencji rodzin z poszczególnych bloków i domów. Na zakończenie każdej Mszy Świętej rodzinom, za które będziemy się modlić udzielimy błogosławieństwa oraz rozdamy pamiątki przygotowane na tegoroczną kolędę. Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w tych Mszach Świętych. Harmonogram Mszy Świętych z podziałem na dni, ulice i numery bloków oraz domów zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń oraz na naszej parafialnej stronie internetowej w zakładce KOLĘDA parafiaostrobramska.pl

Polecamy