Ogłoszenia duszpasterskie

21 Niedziela zwykła-23 sierpnia 2020 r.

Pióro wieczne i pióro kulkowe - opinie - Aleja Handlowa1. Dzisiaj przypada Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Dzień ten został ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku, a termin jego obchodu związany jest z datą podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Po raz pierwszy był publicznie obchodzony dopiero w 2011 roku w Warszawie. Dziś, gdy tak często podważa się i relatywizuje fakty historyczne, próbuje się naginać historię w imię tzw. poprawności politycznej, nie możemy o tym zapominać. Tego dnia módlmy się o dobre owoce ich cierpień dla przyszłych pokoleń.

2. W środę ponownie nasze myśli i serca skierujemy na Jasną Górę, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał Święty Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. To nasze zawierzenie Pani Jasnogórskiej w naszym sanktuarium ponówmy również poprzez uczestnictwo w tym dniu we Mszy Świętej.

3. Trwają prace dekarskie na frontonie kościoła polegające na wykonaniu nowych obróbek blacharskich na kalenicy pod krzyżem oraz zlikwidowaniu prześwitów w połaci dachowej poniżej głównego krzyża. Gwoździe stalowe na całym frontonie kościoła (czyli w obu EMKACH), które powychodziły i spowodowały poluzowanie blachy są wymieniane na miedziane wkręty dekarskie (popularnie zwane farmerami).

4. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim rodzinom za złożone ofiary w kancelarii parafialnej oraz za wpłaty na konto parafialne na poczet prac związanych z naprawą dachu. Składam serdeczne Bóg zapłać za Wasze wsparcie i zrozumienie.

5. Przed nami ostatni tydzień sierpnia a dla wielu ostatnie dni urlopów i wakacji. Starajmy się jak najlepiej wykorzystywać ten czas na pogłębienie naszych wzajemnych relacji rodzinnych czy przyjacielskich. Zachęcam przy tej okazji do lektury książek i prasy katolickiej szczególnie polecamy nasz diecezjalny tygodnik idziemy a nim możemy przeczytać następujące artykuły.: Bezpieczni u Matki– Jak funkcjonuje Jasna Góra w czasie pandemii; Wędrowanie sercem-Jakie było tegoroczne pielgrzymowanie na Jasna Górę? Relacjonuje Agnieszka Domańska; Wojownik z Madagaskaru- Jak młody Polak został świeckim misjonarzem na Czerwonej Wyspie? Opowiada Daniel Kasprowicz.

Polecamy