Ogłoszenia duszpasterskie

16 Niedziela zwykła- 19 Lipca 2020 r.

1. Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego realnego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo zasłaniając się wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata; to znaczy być światłem dla współczesnego świata.

2. W najbliższą środę, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Od początku patronuje też Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia, do którego należała Święta Siostra Faustyna, a szczególnie dziewczętom i kobietom potrzebującym moralnego odrodzenia, wychowaniem których zajmują się siostry.

3. W sobotę, 25 lipca, obchodzimy święto Świętego Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem.

4. Tego samego dnia czcimy też Świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych podróży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu.

5. Na czas wypoczynku polecamy dobrą lekturę. W nowym tygodniku „Idziemy”, zachęcamy do przeczytania następujących artykułów: Czas dla Boga- jak w codziennym zabieganiu znaleźć czas na modlitwę; Śluby w Komańczy- Ostatnie z miejsc internowania Prymasa Tysiąclecia i okoliczności powstania Jasnogórskich ślubów Narodu Polskiego- opisuje Irena Świerczewska; Wotum za Grunwald- Barwne dzieje włocławskiej katedry, będącej wotum za zwycięstwo pod Grunwaldem- przypomina ks. Dariusz Lewandowski.

Polecamy