Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Zesłania Ducha Świętego-31 maja 2020 r.

1. Według najnowszych rozporządzeń państwowych od 30 maja br. zostaje zniesiony limit wiernych, którzy mogą uczestniczyć we Mszy Świętej. Przypominamy jednak o obowiązku zakrywania ust i nosa w kościele.

Dyspensa ogólna od uczestnictwa wiernych w niedzielnych Mszach Świętych zostaje odwołana. Pozostaje ona aktualna jedynie wobec osób z objawami infekcji (np.: kaszel, katar, podwyższona temperatura) oraz osób w podeszłym wieku.

2. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

3. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele

4. Również jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencji dzieci prosząc dla nich o czyste i dobre serca, o ich duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

5. W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek, sobota i pierwsza niedziela miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa w tych dniach będą odprawiane o stałych porach.

7. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.

8. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po Mszy Świętej wieczornej będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.

9. Moi Drodzy, bardzo dziękuje Wam za gotowość pomagania innym, za wspieranie nas w różny sposób. Za wspólną modlitwę -za siebie nawzajem. A także za Waszą dbałość w tym trudnym czasie o nasze Sanktuarium. Za dar serca w postaci przekazanych przelewów na konto parafii, za skorzystanie z aplikacji zamieszczonej na naszej parafialnej stronie internetowej- Przelewy 24-, które przeznaczone są na bieżące utrzymanie naszego Sanktuarium. Lista osób, którym chcę podziękować jest bardzo długa. Wasze imiona zachowuję w swoim sercu. Bóg zapłać.

10. Polecamy tygodnik IDZIEMY, który jest wyłożony pod chórem. W nim możemy przeczytać wiele ciekawych artykułów: Jak działa Duch Święty– czy działanie Ducha Świętego może przeczyć rozumowi i logice?; Potrzeba odnowy- co Kościół zyskał, co stracił, a czym ostatnio zaryzykował ?; Miłość nieprzyjaciół- skąd Prymas Tysiąclecia czerpał siły i jak realizował tę miłość w praktyce.

Polecamy