Ogłoszenia duszpasterskie

5 Niedziela Wielkiego Postu-29 marca 2020 r.

1. Dzisiaj przeżywamy piątą Niedziela Wielkiego Postu. Po każdej Mszy Św. śpiewamy Suplikację – „Święty Boże” – jest to modlitwa o odstąpienie choroby. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami Konferencji Episkopatu Polski i naszego Biskupa Ordynariusza. Komunikaty te znajdują się na naszej parafialnej stronie internetowej.
2. Msze św. w najbliższym tygodniu będą celebrowane według porządku zwykłego. Spowiadamy na każdej Mszy Świętej w Sali przy kancelarii parafialnej.

3. Pamiętajmy, że od 25 marca do 11 kwietnia w kościele podczas liturgii może znajdować się jednocześnie maksymalnie 5 osób. Prosimy o pozostanie w domach i uczestniczenie we Mszy Świętej za pomocą radia i telewizji. W tym trudnym czasie to również wyraz naszej odpowiedzialności i miłości bliźniego.

4. Pamiętajmy o żalu doskonałym w czasie epidemii koronawirusa. W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji.
5. Praca Kancelarii Parafialnej zostaje zawieszona. W nagłych przypadkach prosimy o kontakt z Księdzem Dyżurującym pod numerem telefonu: 697 220 400

6. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo możemy prosić Boga o potrzebne dla nas łaski. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.

7. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali Niedzielę Palmową.

8. Moi Drodzy Bóg zapłać Wam, za wasze trwanie przy Chrystusie w swoich domowych kościołach, za wspólną modlitwę i za dar serca w postaci przelewów przekazanych na konto parafii oraz za ofiary złożone do puszek w kościele na bieżące utrzymanie naszego Sanktuarium.

Drodzy Bracia i Siostry!
Ostatnie decyzje wywołały smutek: „Jak to, nie będzie Świąt?”. Święta będą – chyba, że sami zamienimy je w smutek. Jesteśmy tylko zmuszeni do zmiany formy świętowania. I to może zabiera nam komfort i poczucie bezpieczeństwa – bo tracimy coś co było takie nasze. Treść świętowania się nie zmieni. Chrystus zmartwychwstał i tego nic nie zmieni. Św. Paweł w liście do Rzymian (8,31-39) pisze do nas: „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził…”.
Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, dla tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.
Z pamięcią w modlitwie Wasi duszpasterze.

Polecamy