Ogłoszenia duszpasterskie

3 Niedziela Wielkiego Postu-15 marca 2020 r.

1. Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o przeniesieniu Misji Świętych na termin późniejszy.
2. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz nabożeństwa: piątkowa Droga krzyżowa i Gorzkie żale.. Prosimy aby w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego te nabożeństwa odprawiać w swoich domach w rodzinnym gronie.
3. Do kancelarii parafialnej proszę przybywać w tylko w nagłych wypadkach. Wszystkie sprawy niewymagające obecności petenta proszę załatwiać przez telefon do księdza dyżurnego: 697 220 400, który również jest podany na parafialnej stronie internetowej.
4. Pod chórem znajduje się puszka, do której możemy złożyć jałmużnę wielkopostną, która jest przeznaczona na wsparcie dla biednych osób.
5. W Wielkim Poście szczególnie zachęcamy do lektury naszego diecezjalnego tygodnika: IDZIEMY. A w nim możemy przeczytać następujące artykuły: Modlitwa: spójrz Bogu w oczy-Jak rozumieć wartość trzeciego członu wielkopostnych praktyk, czyli modlitwy?; Kościół w czasach zarazy-Jak w minionych wiekach katolicy radzili sobie z epidemiami, które przechodziły przez Europę i Polskę?; Bóg a koronawirus- Czy nowoczesnemu księdzu wypada jeszcze wznosić suplikację do Boga o oddalenie zarazy? -Komentuje ks. Dariusz Kowalczyk SJ.
6. Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał do wieczności Śp. Marię Cywińską oraz Śp. Krystynę Siekierzyńską. Polećmy ich Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …

Polecamy