Ogłoszenia duszpasterskie

1 Niedziela Wielkiego Postu- 18 luty 2018 r.

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.
2. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy dzisiaj na Msze Święta na godz.:18:00 i na spotkanie formacyjne po jej zakończeniu.
3. W każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na katechezy dla dorosłych.
4. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców zapraszamy na Msze Świętą w przyszłą niedzielę na godz.: 16:00.
5. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek na godz. 17:30 dzieci, a na godz.: 18:30 młodzież i dorosłych. W niedzielę zapraszamy na nabożeństwo GORZKICH ŻALI o godz. 17:30 (za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny).
6. Pod chórem znajduje się puszka, do której możemy złożyć jałmużnę postną, która jest przeznaczona na wsparcie dla biednych osób.
7. W każdy piątek wielkiego postu po Mszy Świętej wieczornej będzie można skorzystać w naszym Sanktuarium z sakramentu pokuty w godz.: od 19:00 do 21.:00. Przy wyjściu z kościoła są wyłożone do zabrania małe książeczki rachunek sumienia dla dorosłych.
8. Ministrantów i kandydatów zapraszamy na spotkania w sobotę na godz.: 10:00.
9. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach od 18 do 21 marca. Poprowadzi je Ks. Piotr Staniewicz – wykładowca w WSD w Warszawie.
10. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Jak co roku będzie można wesprzeć misjonarzy składając ofiarę do puszek.
11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Polecamy szczególnie nasz diecezjalny tygodnik IDZIEMY.W bieżącym numerze możemy przeczytać między innymi artykuł pt.: Chorzy na samotność- o groźbie samotności pisze Katarzyna Nowicka; oraz art. pt.: W kontakcie z papieżem- Kulisy działalności Ambasady Polskiej przy Stolicy Apostolskiej odsłania ambasador Janusz Kotański.

Polecamy