Księga intencji

6 niedziela zwykła

12 lutego 2023 r.

i cały tydzień …

 

 

6 NIEDZIELA ZWYKŁA

12 lutego 2023 r.

07:00 † Romana KAMIŃSKIEGO (greg. 12.)
09:00 † Wojciecha BARSZCZEWICZA (greg. 12.)
10:00 † Mariana RACZYŃSKIEGO w 28 r. śmierci oraz Genowefę RACZYŃSKĄ
11.00 † Władysławę i Mariana JABŁOŃSKICH oraz Annę i Józefa KAZIMIERSKICH
12:00 * Za parafian
18:00 † Henryka i Dariusza KOWALAK oraz Stanisławę i Antoniego WYTRYKUS

 

Poniedziałek

  1. lutego 2023 – dzień powszedni
06:30 † Wojciecha BARSZCZEWICZA (greg. 13.)
07:00 † Gabyrielę MAKOWSKĄ w 4 r. śmierci
08:00 † Romana KAMIŃSKIEGO (greg. 13.)
11:00 † Pogrzeb – Bogdan BANASZKIEWICZ
18:00 * O łaskę nawrócenia i opiekę Matki Bożej dla Mireli w 22 r. urodzin

 

Wtorek

  1. lutego 2023 – Święto świętych Cyryla, mnicha, i Metodego
06:30 † Wojciecha BARSZCZEWICZA (greg. 14.)
07:00 † Klarę WESELSKĄ
08:00 † Romana KAMIŃSKIEGO (greg. 14.)
18:00 * O powrót do Boga i żywą wiarę dla Jacka i jego rodziny

 

Środa

  1. lutego 2023 – dzień powszedni
06:30 † Wojciecha BARSZCZEWICZA (greg. 15.)
07:00 † Stanisława, Józefę, Kazimierę i Wincentego oraz zmarłych z ich rodzin
07:00 * Dziękczynno-błagalna w intencji Ewy. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, opiekę MB na czas leczenia.
08:00 † Romana KAMIŃSKIEGO (greg. 15.)
18:00 † Ryszarda w 24 r. śmierci oraz Bronisławę i Józefa PIÓRO

 

 

CZWARTEK

  1. lutego 2023 – dzień powszedni
06:30 † Wojciecha BARSZCZEWICZA (greg. 16.)
07:00 † Reginę i Kazimierza DZIUNIKOWSKICH oraz Irenę i Stanisława ARCISZEWSKICH
08:00 † Romana KAMIŃSKIEGO (greg. 16.)
18:00 * * W intencji panowania Jezusa Chrystusa, króla Polski we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w szkołach, urzędach, rodzinach i naszych sercach, oraz o żarliwą wiarę dla wszystkich Polaków i zgodę narodową.
18:00 † Małgorzatę SĘKOWSKĄ-NIEMYJSKĄ

 

Piątek

  1. lutego 2023 – dzień powszedni
06:30 † Wojciecha BARSZCZEWICZA (greg. 17.)
07:00 † Czesława SOPIŃSKIEGO w 1 r. śmierci
08:00 † Romana KAMIŃSKIEGO (greg. 17)
18:00 † Ryszarda GOSTOŁEK w 23 r. śmierci i za zmarłych z rodziny GOSTOŁEK, DERESZ i NOWAK

 

Sobota

  1. lutego 2023 – dzień powszedni
06:30 † Wojciecha BARSZCZEWICZA (greg. 18.)
07:00 † Lecha PILSKIEGO
07:00 † Mariannę WOŹNIAK w 40 r. śmierci i zmarłych z jej rodziny
08:00 † Romana KAMIŃSKIEGO (greg. 18.)
18:00 † Mariannę, Polikarpa, Władysława i Sławomira DUSZYŃSKICH, Krystynę KUŚMIERCZYK, Monikę MIKICIUK, oraz Reginę, Zofię i Mariana SOPIŃSKICH

Polecamy