Księga intencji

intencje

5 niedziela zwykła

7 luty 2016

i cały tydzień…

07:00 †  Mariannę RUTKOWSKĄ (greg. 7)

09:00 † Kazimierę Hieronima ZAWADKA i rodziców

10:00 * W intencjach ojca św. Franciszka, za ojczyznę i Radio Maryja oraz dziękczynna w 18 rocznicę powstania Naszego Dziennika

11:00 † Wiesława RAUKA

12:00 * Za parafian

18:00 † Romualda oraz rodziców Janinę i Stanisława PANCEWICZ

Poniedziałek

8 luty – Dzień powszedni

06:30 † Mariannę RUTKOWSKĄ (greg. 8)

07:00 * W intencji Marty z ok. 11 r. urodzin dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski

08:00 † Tadeusza GROCHOWSKIEGO

18:00 † Janinę i Marię w rocznicę śmierci

Wtorek

9 luty – Dzień powszedni

06:30 † Mariannę RUTKOWSKĄ (greg. 9)

07:00 † Barbarę DYLANOWSKĄ w 3 r. śm.

08:00 † Grzegorza BULIKA w 36 r. śm.

18:00 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski w 2 r. ślubu Olgi i Filipa SKALNIAK

Środa

10 luty – Środa Popielcowa

06:30 † Mariannę RUTKOWSKĄ (greg. 10)

07:00 † Dariusza GROCHOWSKIEGO

08:00 * W intencji intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski

17:00 * Dziękczynno – błagalna za Barbarę i Kasjana KRUŻYCKICH w 54 r. ślubu

18:00

19:00 † Michała ZALEWSKIEGO w 5 r. śm.

Czwartek

11 luty – Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

06:30 † Mariannę RUTKOWSKĄ (greg.11)

07:00 † Aleksego MORDOWIEC w 45 r. śm., Janinę MORDOWIEC

08:00 † Mariannę i Stanisława ŚWIĘTOCHOWSKICH

18:00 * Za chorych z naszej Parafii i naszych rodzin, o łaskę łączenia cierpienia z Krzyżem Chrystusa i dar uzdrowienia według woli Bożej

Piątek

12 luty – Dzień powszedni

06:30 † Mariannę RUTKOWSKĄ (greg. 12)

07:00 * O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla Teodory

08:00 *

18:00 † Danutę i Waleriana ŁASZKIEWICZÓW in zmarłych z ich rodzin

Sobota

13 luty – Dzień powszedni

06:30 † Mariannę RUTKOWSKĄ (greg. 13)

07:00 † Mariana RACZYŃSKIEGO w 21 r. śm., Genowefę RACZYŃSKĄ

08:00

18:00 * Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Andrzeja, Piotra, Justyny, Moniki i Marka oraz wnuków Jędrka, Krzysztofa i Kajetana

Polecamy