Księga intencji

25 niedziela zwykła

18 września 2022 r.

i cały tydzień …

 

25 Niedziela Zwykła rok c

18 września 2022r.

07:00 †  Wacława w 16 rocznicę śmierci, Stanisława, Zofię, Henryka, Aleksandrę z rodziny OLESZCZUK, Stanisława, Eugenię, Mieczysława, Jana z rodziny MATEŃKO, Henrykę i Alberta z rodziny PIŁKÓW.
09:00 † Roberta WOJCIECHOWSKIEGO, Teresę i Bogdana CIBORSKICH.
09:00 † Janusza OLEJNIKA (greg 18)
10:00 † Zofię i Czesława BIEŃKOWSKICH
11.00 † Stanisławę i Feliksa SZEJBAK
12:00 * Za parafian
18:00 †  Zdzisławę SZCZEPANKOWSKĄ w 2 rocznicę śmierci.

 

Poniedziałek

19 września 2021 – dzień powszedni

06:30 † Janusza OLEJNIKA (greg 19)
07:00 * Dziękczynno-błagalna w intencji Benigny BŁASZKIEWICZ i Beaty SROKOWSKIEJ z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze prowadzenie.
08:00 * Dziękczynna za Dawida z racji 18 rocznicy urodzin i Gabriela z racji 13 rocznicy urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę M.B.
18:00 † Annę i Edwarda CIORGOŃ i zmarłych z rodziny WRONA i CIORGOŃ.

 

Wtorek

20 września 2021 – św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang, wspomnienie

06:30 † Janusza OLEJNIKA (greg 20)
07:00 † Barbarę MAJCHRZAK w rocznicę śmierci.
08.00 * Dziękczynna za 52 rocznicę ślubu Wojciecha i Elżbiety MICHALECKICH
18:00 † Kazimierę, Edwarda, Grażynę STĘPNIÓW.

 

Środa

21 września 2021 – dzień powszedni

06.30 † Janusza OLEJNIKA (greg 21)
07:00 † Mariana MISIAKA w 24 rocznicę śmierci.
08:00 * Dziękczynno-błagalna za wstawiennictwem MB z prośbą o światło Ducha świętego dla Mateusza w dniu imienin
18:00 † Leokadię i Józefa ROWICKICH.

 

CZWARTEK

22 września 2021 – dzień powszedni

06.30 † Janusza OLEJNIKA (greg 22)
07:00 † Mariannę i Aleksandra CYBOWSKICH i Czesława CHWASTOWSKIEGO.
08:00 † Alinę BŁASZKIEIWCZ w 20 rocznicę śmierci, za zmarłych z całej rodziny BŁASZKIEIWCZ i SROKOWSKICH.
18:00 † Barbarę GĄGAŁĘ w 11 rocznicę śmierci oraz Ryszarda GĄGAŁĘ i rodziców.

 

Piątek

23 września 2021 – św. Ojca Pio, wspomnienie

06.30 † Janusza OLEJNIKA (greg 23)
07:00 † Helenę GIEŁŻECKĄ
08:00 * Dziękczynna w 25 rocznicę powstania koła różańcowego imienia świętego Ojca Pio.
18:00 † Edmunda ŁUKASZEWSKIEGO w 22 rocznicę śmierci. Zmarłych z rodziny ŁUKASZEWSKICH.

 

Sobota

24 września 2021 – dzień powszedni

06:30 † Janusza OLEJNIKA (greg 24)
07.00 * Dziękczynno-błagalna w intencji Julii w 9 rocznicę urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę M.B.
08:00 † Mariusza BOCIANOWSKIEGO w 2 rocznicę śmierci.
14:30 ślub: HETEL i STRODOMSKI
16:00 ślub: Katarzyna NIEMYJSKA i Łukasz MARTYNIUK.
18:00 † Władysława SOBAŃ oraz zmarłych z rodziny SOBAŃ i LAL.

Polecamy