Księga intencji

22 Niedziela Zwykła

29 Sierpnia 2021 r.

i cały tydzień …

 

22 Niedziela Zwykła

29 sierpnia 2021r.

07:00 † Fryderyka STASZOWSKIEGO (29 greg.)
09:00 † ks. Stefana WINIECKIEGO, Stefana, Witolda

KRZESIŃSKICH

10:00 † Jadwigę i Wiesława BĄKOWSKICH
11.00 * Dziękczynno- błag. z prośbą o Boże błog i opiekę MB Ostrobramskiej dla Agnieszki i Krzysztofa w 15 rocz. śl. oraz o potrzebne łaski dla ich dzieci
12.00 * w 50 rocz. ślubu Ewy i Andrzeja OKOŃ, z prośbą o Boże błog.

i opiekę Matki Bożej

12:00 * Za parafian
18:00 † Bronisławę i Stanisława LASKOWSKICH, zm. z r. LASKOWSKICH i ŻYCHLIŃSKICH

 

Poniedziałek

30 sierpnia 2021- dzień powszedni

07:00  † Fryderyka STASZOWSKIEGO (30 greg.)
07:00  * O szczęśliwą operację Doroty i Marty
08.00 † Ewę PILSKĄ w 1 rocz. śm.
10:00 † Pogrzeb śp. Henryki FILIPKOWSKIEJ
18:00 † Danutę PIĄTEK – BUKOWSKĄ w 6 rocz. śm,

Kazimierza i Bronisława (m) BUKOWSKICH

 

Wtorek

31 sierpnia 2021 – dzień powszedni

07:00  * O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków
08:00 † Mariana KORZENECKIEGO
08.00 † Stefana STĘPNIA
18:00 † Jana SOLECKIEGO w 5 rocz. śm., zm. z r. SOLECKICH

i JAŻDŻEWSKICH

 

 

 

 

Środa

01 września 2021 – dzień powszedni

06.30 † Bogusławę TYNOWSKĄ (1 greg.)
07:00 † Stefana MAJKA (1greg.)
07:00 † Bronisławę w 20 rocz. śm. Stanisława, Jana

             MACIERZEWSKICH, Barbarę WERSTAK

08:00 † Bogdana NEWIADOMSKIEGO
18:00  * Różaniec rodziców

 

Czwartek

02 września 2021 – dzień powszedni

06.30 † Bogusławę TYNOWSKĄ (2 greg.)
07:00 * W int. Ks. Proboszcza Grzegorza i wszystkich kapłanów
07:00 † Stefana MAJKA (2 greg.)
08:00 † Stefana i Wiesławę PRUS
18:00 † Mieczysława BANASIKA i za rodziców Jana i Mariannę

WOLSZCZAK oraz zm. z ich rodzin

 

Piątek

03 września 2021 – św. Grzegorza Wielkiego

06.30 † Bogusławę TYNOWSKĄ (3 greg.)
07:00 † Stefana MAJKA (3 greg.)
08:00 † Stefanię KARABAN z ok imienin
08:00 † Izabelę i Stanisławę STUŁKA, Izabelę i Zdzisława WOŹNIAK
17.00 Msza św. wynagradzająca NSPJ
18:00 † Henryka w15 r. śm.,  Mariannę SZCZEPKÓW

 

Sobota

04 września 2021– dzień powszedni

06:30  † Bogusławę TYNOWSKĄ (1 greg.)
07.00 † Ryszarda KOWALCZYKA
07.00 † Stefana MAJKA (3 greg.)
08:00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
16.30 ślub Tomasz BENEDYSIUK, Alicja JĘDRAS
18:00 † Danielę, Barbarę, Czesława zm. z ich rodzin

Polecamy