Księga intencji

1 Niedziela Wielkiego Postu

21 lutego 2021 r.

i cały tydzień …

 

 

1 Niedziela Wielkiego Postu

21 lutego 2021

07:00 Roberta SIWCZYKA (greg. 21)
07:00 Martę PAŹDZIOR (greg. 21)
09:00 * W intencji Rozalii, Marii, Celiny i Beaty z prośbą o światło Ducha Świętego i łaskę wiary
10:00 * Dziękczynna w 50 r. ślubu Stanisława i Heleny SKWAREK z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej
10:00 Romana LEWCZUKA w 11 miesiąc po śm; Henrykę i Ryszarda ZBIEĆ oraz wszystkich zmarłych z rodziny
11:00 Józefa i Janinę SAMOFAŁÓW; zmarłych z rodziny SAMOFAŁÓW
12:00 * Za parafian
12:00 * intencja zbiorowa:

* W intencji Anny i Dariusza oraz ich dzieci: Michała, Janka i Gabrieli z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej

* Dziękczynna za 9 lat małżeństwa Karoliny i Bartłomieja z prośbą o błogosławieństwo Boże

* Dziękczynno- błagalna w intencji Barbary KRAJEWSKIEJ z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej

* O błogosławieństwo Boże i łaskę zdrowia dla Haliny

† Jolantę CZABAŃSKĄ w miesiąc po pogrzebie

† Jana GRASZKA w 13 r. śm.

† Elżbietę

† Józefa, Annę PASZKOWSKICH

18:00 * W intencji Jadwigi MERCIK w dniu urodzin- dziękczynna za błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z prośbą o dalszą opiekę
Poniedziałek

22 lutego 2021- Katedry Św. Piotra, Apostoła

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 22)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 22)
07:00 Krystynę STRZELEC
08:00 Rodziców: Ludwikę i Wiktora KARPIUK; Zofię i Mariana ORZECHOWSKICH
18:00 * Dziękczynno- błagalna w intencji narzeczonych: Natalii KUFEL i Łukasza PEŁCH z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w przygotowaniu do sakramentu małżeństwa
Wtorek

23 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 23)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 23)
07:00 * O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny, Roberta i Anny GADZIŃSKICH oraz ich rodzin
08:00 Ryszarda GRZYBOWSKIEGO w 29 r. śm.
18:00 * Dziękczynno- błagalna w intencji wnuczki Ani z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Środa

24 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 24)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 24)
07:00 * W intencji Małgorzaty z okazji r. urodzin- dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
08:00 Krystynę i Ryszarda RADZIEJCZAKÓW; Mieczysława i Wiesławę PIĄTKIEWICZÓW; Edmunda i Janinę CIEŚLEWICZÓW i zmarłych z tych rodzin
18:00 Stanisława SOBIESIAK; Dariusza SOBIESIAK; Katarzynę LISOWSKĄ
czwartek

25 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 25)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 25)
07:00 Elżbietę ZDRODOWSKĄ; Leszka WISŁOCKIEGO
08:00 * O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i chęci do nauki dla Marka, Mateusza i Barbary
18:00 Tadeusza MIERZEJEWSKIEGO w 1 r. śm.
Piątek

26 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 26)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 26)
07:00 * Dziękczynno- błagalna z okazji imienin Mirosława
08:00 Aleksandra RUTKOWSKIEGO
18:00 Aleksandrę i Józefa SZYMBORSKICH
Sobota

27 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 27)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 27)
07:00 Marię JAMIOŁKOWSKĄ
08:00 * O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Filipa cholewy w 6 r. urodzin oraz za † Mirosława CHOLEWĘ
18:00 *

Polecamy