Księga intencji

5 Niedziela zwykła

7 lutego 2021 r.

i cały tydzień …

 

 

5 Niedziela Zwykła

7 lutego 2021

07:00 Roberta SIWCZYKA (greg. 7)
07:00 Martę PAŹDZIOR (greg. 7)
09:00 Edwarda WRÓBLA w 2 r. śm.
10:00 Helenę SOWA w 5 r. śm.
11:00 Edwarda CIEPLAKA w 3 r. śm; Józefę, Feliksa CIEPLAKÓW; Eugeniusza, Piotra, Kazimierza, Feliksę DOBOSIEWICZÓW; Zdzisława LESIŃSKIEGO; Konstantego RUBKĘ; Władysława KARACZEWSKIEGO; Konrada GŁÓWKĘ
12:00 * Za parafian
12:00 * intencja zbiorowa:

* W intencjach Żywego Różańca

* O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty PAŃCZYK z okazji 7 r. urodzin

* Dziękczynno- błagalna w intencji rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz w intencji kapłanów

* O łaskę powrotu do zdrowia dla Karoliny MOLAK

* O uzdrowienie od wszelkiego zła i prawdziwy żal za grzechy

* W intencji Agaty z okazji 6 r. urodzin- dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz św. Agaty

† Krzysztofa FRANKOWSKIEGO w miesiąc po pogrzebie

† Janinę MIĄSKO oraz Mariannę RADZIAK i Danutę MIĄSKO

† Adama NIEPIELSKIEGO w 32 r. śm; Wacławę NIEPIELSKĄ

† Jadwigę BIEGOŃSKĄ w miesiąc po śm.

18:00 Kazimierę ZAWADKA w 21 r. śm; Hieronima ZAWADKA i ich rodziców
Poniedziałek

8 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 8)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 8)
07:00 * O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny, Roberta i Anny GADZIŃSKICH oraz ich rodzin
08:00 Piotra MIERZEJEWSKIEGO w 16 r. śm.
18:00 Stanisławę i Zygmunta ZYJADDYNOW; Balbinę GĄSIOREK; Bogusława TWOREK
Wtorek

9 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 9)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 9)
07:00 * W intencji Magdaleny z okazji 9 r. urodzin- dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
07:00 * O łaskę zdrowia dla Barbary i światło Ducha Świętego dla lekarzy operujących
08:00 * W intencji dziękczynnej za pomyślną operację Zofii i o powrót do zdrowia
18:00 W intencji Marii z okazji 26 r. urodzin- dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, łaskę wiary i opiekę Matki Bożej
Środa

10 lutego 2021- Św. Scholastyki, dziewicy

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 10)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 10)
07:00 Dariusza GROCHOWSKIEGO
08:00 Wiesława RAUKA
18:00 Annę KAPELAŃSKĄ
czwartek

11 lutego 2021- Dzień powszedni lub NMP z Lourdes

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 11)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 11)
07:00 * O prawidłowy przebieg ciąży i pomyślne rozwiązanie dla Agaty
08:00 Mariannę i Stanisława ŚWIĘTOCHOWSKICH
18:00 Gabrielę MAKOWSKĄ
Piątek

12 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 12)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 12)
07:00 * O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny, Roberta i Anny GADZIŃSKICH oraz ich rodzin
08:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 Danutę i Waleriana ŁASZKIEWICZÓW
Sobota

13 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 13)
07:00 Martę PAŹDZIOR (greg. 13)
07:00 Tadeusza GROCHOWSKIEGO
08:00 * O łaskę powrotu do Boga i żywą wiarę dla Jacka i jego rodziny oraz o uzdrowienie z choroby alkoholowej Ewy
08:00 * Dziękczynno- błagalna w intencji rodziny z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz w intencji kapłanów
18:00 Mirosława PIEŃKOWSKIEGO w 18 r. śm; zmarłych z rodziny PIEŃKOWSKICH i TERLIKOWSKICH

 

Polecamy