Księga intencji

4 Niedziela zwykła

31 stycznia 2021 r.

i cały tydzień …

 

4 Niedziela Zwykła

31 stycznia 2021

07:00 * Dziękczynno- błagalna w intencji Hanny w 69 r. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
09:00 Zbigniewa WRZOSKA; Stefanię i Stanisława WRZOSEK
10:00 Marię WADECKĄ w 10 r. śm.
10:00 Leona JARMARKA; Michalinę i Tomasza JARMAREK
11:00 * Dziękczynno- błagalna z prośbą błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Weroniki z okazji 12 r. urodzin
12:00 * Za parafian
12:00 * intencja zbiorowa:

* Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki KRYSZTOFIAK z okazji 40 r. urodzin

† Daniela WOJTOWICZA w miesiąc po pogrzebie

† Irenę SMAKOSZ w miesiąc po pogrzebie

† Krystynę ZAJĄC w miesiąc po pogrzebie

† Eleonorę i Edwarda WUJCIUKÓW; Waleriana STECKO

† Józefa PIEKARKA

† Henryka PRZECZKĘ; zmarłych z rodziny PRZECZKÓW; Emilię i Edwarda ZWOLIŃSKICH

† Romualdę SMOLEC

18:00 Andrzeja ŻYCHLIŃSKIEGO i zmarłych z jego rodziny
Poniedziałek

1 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 1)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 1)
07:00 * O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Zuzanny, Roberta i Anny GADZIŃSKICH oraz ich rodzin
08:00 Adama JARZĘBOWSKIEGO w 10 r. śm; zmarłych z rodziny JARZĘBOWSKICH
10:00 Lidię BESKID- Msza św. pogrzebowa
18:00 W intencji zmarłych polecanych w wypominkach
18:00 * W intencji parafian- Msza św. „kolędowa”:

ul. Ostrobramska 73 E; ul. Pustelnicka 2,4,5,6, 5/8;

ul. Zamieniecka 34 i 46

Wtorek

2 lutego 2021- Ofiarowanie Pańskie

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 2)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 2)
07:00 Teodora (m) GRYZEK w 36 r. śm.
08:00 Antoninę i Ludwika PIĄTEK w 35 r. śm.
10:00 Danutę GAWROŃSKĄ- Msza św. pogrzebowa
18:00 Stanisława SADECKIEGO, jego rodziców i rodzeństwo
Środa

3 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 3)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 3)
07:00 * Dziękczynna za łaskę wiary z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla Małgorzaty
08:00 Mariana RACZYŃSKIEGO w 26 r. śm.
08:00 * Dziękczynno- błagalna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Ewy, Tomasza, Mateusza i Franka
18:00 * O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla dzieci objętych modlitwą w Różańcu Rodziców
czwartek

4 lutego 2021- Dzień powszedni

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 4)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 4)
07:00 Sylwię SUBDA w 4 r. śm.
08:00 * W intencji Ks. Proboszcza Grzegorza i wszystkich kapłanów
18:00 Tadeusza i Janinę CELIŃSKICH
Piątek

5 lutego 2021- Św. Agaty, dziewicy i męczennicy

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 5)
06:30 Martę PAŹDZIOR (greg. 5)
07:00 Walerię w 14 r. śm.
08:00 Wacławę i Stefana PRUS
17:00 * Wynagradzająca NSPJ za wszystkie zniewagi wyrządzone Sercu Jezusowemu
18:00 * Dziękczynno- błagalna w intencji Doroty z prośbą o łaskę wiary, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
Sobota

6 lutego 2021- Św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

06:30 Roberta SIWCZYKA (greg. 6)
07:00 Martę PAŹDZIOR (greg. 6)
07:00 Ryszarda KOWALCZYKA
08:00 * W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
18:00 Stanisławę PIWOWARSKĄ w 6 r. śm.

 

Polecamy