Księga intencji

08 Listopada 2020 r

32 Niedziela zwykła

i cały tydzień …

32 Niedziela Zwykła

8 listopada 2020

07:00 Elżbietę KEMPARĘ (greg. 8)
09:00 Dariusza KOWALAKA; Wojciecha GACA; Henryka KOWALAKA
09:00 Andrzeja ZAREMBA (greg. 8)
10:00 Stanisławę i Bolesława BARANÓW; zmarłych z rodziny DYBOWSKICH i BARANÓW
11:00 Adama BLINDERA w 2 r. śm.
12:00 * Za parafian
12:00 * intencja zbiorowa:

* Dziękczynno-błagalna w intencji Marka z prośbą o potrzebne łaski według Serca Pana Jezusa

* Dziękczynno-błagalna w intencji Bogdana OSIECKIEGO z prośbą o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże

* O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Hanny BORY

* O łaskę świętości i opiekę Matki Bożej dla Barbary KRAJEWSKIEJ oraz jej syna

† Jana LISA i Zbigniewa ZASUWIK

† Zuzannę KASOWICZ

† Helenę, Szczepana, Jacka IWAŃSKICH; Zofię, Zdzisława, Krystynę, Irenę BRZESKICH

† Jacka KRAJEWSKIEGO

18:00 Stanisławę i Adama PIWOWARSKICH
Poniedziałek

9 listopada 2020- Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

06:30 Andrzeja ZAREMBA (greg. 9)
07:00 Elżbietę KEMPARĘ (greg. 9)
07:00 Andrzeja MALINOWSKIEGO, Mieczysławę SIEMIĄTKOWSKĄ
08:00 Annę JASTRZĘBSKĄ w 1 r. śm.
18:00 Stanisława SADECKIEGO, jego rodziców i rodzeństwo; Stanisława CHOLEWĘ; Waldemara HABER
Wtorek

10 listopada 2020- Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

06:30 Andrzeja ZAREMBA (greg. 3)
07:00 Elżbietę KEMPARĘ (greg. 10)
07:00 Władysławę SĘKOWSKĄ w 25 r. śm; Jana SĘKOWSKIEGO
08:00 * Dziękczynna w 1 r. urodzin Piotrusia z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
08:00 Jana CZERWIŃSKIEGO
18:00 Bolesława, Amelię, Stanisławę, Eugeniusza, Romana, i Jarosława oraz zmarłych z rodziny BAUDYGÓW i KRASNODĘBSKICH
Środa

11 listopada 2020- Św. Marcina z Tours, biskupa

06:30 Andrzeja ZAREMBA (greg. 11)
07:00 Stanisławę w 1 r. śm; Mariannę, Edwarda i Tadeusza
07:00 Andrzeja MALINOWSKIEGO, Mieczysławę SIEMIĄTKOWSKĄ
08:00 Elżbietę KEMPARĘ (greg. 11)
18:00 * W intencji Ojczyzny.
czwartek

12 listopada 2020- Św. Jozafata, biskupa i męczennika

06:30 Andrzeja ZAREMBA (greg. 12)
07:00 Elżbietę KEMPARĘ (greg. 12)
07:00 * O potrzebne łaski dla zespołu lekarzy szpitala na Banach a oddziału kardiologii inwazyjnej w podziękowaniu za troskliwą opiekę nad niepełnosprawnym
08:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 Witolda ŁASZKIEWICZA w dniu imienin oraz Tadeusza ŁASZKIEWICZA i zmarłych z rodziny
18:00 Za zmarłych  ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym                                                            – Ks. Prałata Zenona – pierwszego opiekuna Wspólnoty, Mirosławę, Celinę, Wiktorię, Łucję, Magdę, Lilianę, Henrykę, Aleksandrę, Janinę, Jagodę, Krystynę, Helenę, Marię, Elżbietę, Roman, Kazimierę, Halinę, Krystynę, Alicję, Elżbietę, Ewę , Barbarę, Zofię, Andrzeja oraz zmarłych z naszych rodzin, aby miłosierny Bóg przyjął ich do Swojego Królestwa.
Piątek

13 listopada 2020- Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

06:30 Andrzeja ZAREMBA (greg. 13)
07:00 *
07:00 Elżbietę KEMPARĘ (greg. 13)
08:00 * O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Antoniego w 1 r. urodzin
08:00 Henryka WOŹNIAKA w miesiąc po śm.
18:00 *
18:00 Jadwigę MALEC w 6 r. śm; Edmunda MALEC
Sobota

14 listopada 2020- Dzień powszedni

06:30 Andrzeja ZAREMBA (greg. 14)
06:30 Elżbietę KEMPARĘ (greg. 14)
07:00 Kazimierza i Marię GÓRECKICH
08:00 Stefana i Wacławę PRUS
18:00 Jadwigę CRANE w 5 r. śm; Barbarę, Wiesława STEFANKIEWICZÓW; zmarłych z rodziny RUCIŃSKICH, SIENNICKICH, POSTOLSKICH

 

 

Polecamy