Księga intencji

34 Niedziela zwykła

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

24 listopada 2019 r.

i cały tydzień …

 

34 NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
24 listopada 2019
07:00 † Barbarę Halinę LESISZ (greg. 24)
09:00 † Dariusza BĄTKOWSKIEGO w 6 r. śm.
10:00 † Jerzego BORKOWSKIEGO w 3 r. śm; Mariannę, Tadeusza, Zdzisława BORKOWSKICH; zmarłych z rodziny SALAMONIKÓW
11:00 † Włodzimierza MARCINIAKA w 15 r. śm; Tadeusza, Krystynę, Teresę MARCINIAKÓW; Janinę i Piotra DĘBSKICH
12:00 * Za parafian
12:00 * intencja zbiorowa:
† Czesława i zmarłych z rodziny WITANÓW
† Beatę TEREBA w 10 r. śm.
† Kazimierza GIMZIŃSKIEGO w 25 r. śm.
† Alinę Irenę OSTINA w miesiąc po śm; Rudolfa OSTINA
† Anitę RYBAK
* W intencji Fabiana z okazji 18 r. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże dla niego i całej rodziny
18:00 † Stanisława KOŁODZIEJEK w 21 r. śm.

PONIEDZIAŁEK
25 listopada 2019- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę Halinę LESISZ (greg. 25)
07:00 * Dziękczynna za ogrom łask otrzymanych przez Adama
08:00 † Zofię JAŚKIEWICZ w 21 r. śm; Daniela JAŚKIEWICZA; Antoniego i Eugenię MALCÓW
18:00 † Zofię SZCZEPAŃSKĄ w 13 r. śm; Stanisława SZCZEPAŃSKIEGO w 20 r. śm; zmarłych z rodziny PRZYŁUCKICH i SZCZEPAŃSKICH

WTOREK
26 listopada 2019- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę Halinę LESISZ (greg. 26)
07:00 † Tamarę ŚWITALSKĄ
08:00 † Cezarię, Marię i Ryszarda KURYŚ; Mariusza CHACIANOWSKIEGO; zmarłych z rodziny TOPCZEWSKICH i KURYSIÓW
18:00 † Roberta WAYDEL w 2 r. śm.

ŚRODA
27 listopada 2019- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę Halinę LESISZ (greg. 27)
07:00 † Krystynę REK w 2 r. śm.
08:00 † Barbarę BARAN w 8 r. śm; Mariana BARAN; Mieczysława, Kazimierę i Wojciecha MUCHA
18:00 † Agnieszkę SUCHODOLSKĄ, Mariana ŚLEDŹ
CZWARTEK
28 listopada 2019- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę Halinę LESISZ (greg. 28)
07:00 *
08:00 *
18:00 † Janinę BORCZYŃSKĄ w 9 r. śm; Teodora Zbigniewa BORCZYŃSKIEGO

PIĄTEK
29 listopada 2019- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę Halinę LESISZ (greg. 29)
07:00 † Stanisława DUDZIŃSKIEGO
08:00 † Mariannę JABŁOŃSKĄ
18:00 † Wiesława GRYCHCZYŃSKIEGO w 10 r. śm; Halinę GRYCHCZYŃSKĄ

SOBOTA
30 listopada 2019- Św. Andrzeja, Apostoła
06:30 † Barbarę Halinę LESISZ (greg. 30)
07:00 † Andrzeja NOWAKOWSKIEGO
08:00 † Stanisławę i Stefana ŻACZKÓW
18:00 † Andrzeja, Czesława, Marię WILIŃSKICH; Tadeusza KORONKĘ

Polecamy