Księga intencji

intencje

XXVIII Niedziela Zwykła

11 października 2015

i cały tydzień…

07:00 † Annę DUDEK (greg. 11)

07:00 † Zofię SZYMAŃSKĄ (greg. 10)

09:00 † Jana i Genowefę MARGAS, Wawrzyńca i Bronisławę SKWAREK, Feliksa KOWALCZYKA

10:00 † Zofię SZCZEPAŃSKĄ w 9 r. śm., z r. PRZYŁUCKICH i SZCZEPAŃSKICH

11:00 † Zofię i Annę DUBNIAK, Henryka i Antoniego TUROS

12:00 * Za parafian

12:00 † Hannę PAROBCZA w 5 r. śm., z r. PAROBCZA, GRABSKICH i SALWIN

18:00 * W intencji Mariusza o nawrócenie i zjednoczenie z Chrystusem

Poniedziałek

12 października 2015 – Dzień powszedni

06:30 † Annę DUDEK (greg. 12)

07:00 † Za zmarłe Siostry Nazaretanki i zmarłych z ich rodzin

07:00 † Zofię SZYMAŃSKĄ (greg. 11)

08:00 † Halinę DĄBROWSKĄ

18:00 † Zofię WIŚNIEWSKĄ w 1 r. śm.

Wtorek

13 października 2015 – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

06:30 † Annę DUDEK (greg. 12)

07:00 † Helenę MROCZKOWSKĄ w 20 r. śm.

07:00 † Zofię SZYMAŃSKĄ (greg. 11)

08:00 † W 32 r. śm. Ryszarda i Iwony MROCZKOWSKICH

18:00 † Wiesławę LASKUS, Marcina ŻUCHOWSKIEGO

Środa

14 października 2015 – Dzień powszedni

06:30 † Annę DUDEK (greg. 14)

07:00 † Marię Juliana i Marię HORBACZEWSKICH

07:00 † Zofię SZYMAŃSKĄ (greg. 13)

08:00 † Andrzeja MALINOWSKIEGO

18:00 * Dziękczynno – błagalna w intencji Teresy DALL z prośbą o potrzebne łaski oraz Boże błogosławieństwo

Czwartek

15 października 2015 – Św. Teresy od Jezusa, dziewicy i dra Kościoła

06:30 † Annę DUDEK (greg. 15)

07:00 † Ryszarda PORTNICKIEGO w 2 r. śm. i Tadeusza

07:00 † Zofię SZYMAŃSKĄ (greg. 14)

08:00 † Jadwigę Jana i Krystynę TRYUK

13:00 † Pogrzeb: Danuta DARMETKO – lat 68

18:00 *

Piątek

16 października 2015 – św. Jadwigi Śląskiej

06:30 † Annę DUDEK (greg. 16)

07:00 * W intencji Agnieszki, s. Joanny i s. Klary, wszystkich bliskich z ich rodzin, o ufność, umocnienie, Boże prowadzenie oraz opiekę Maryi i świętych Aniołów

07:00 † Zofię SZYMAŃSKĄ (greg. 15)

08:00 * Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla Teresy

09:00 * Msza św. w intencji Zespołu Szkół Spożywczo Gastronomicznych na Komorskiej

18:00 * W intencji Domowego Kościoła. O ożywienie życia małżeńskiego, rodzinnego i wspólnotowego oraz szczególne łaski i opiekę nad rodziną Beaty i Jana Mroczków

Sobota

17 października 2015 – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa

i męczennika

06:30 † Annę DUDEK (greg. 17)

07:00 † Kazimierza i Jadwigę IMBIERSKICH, Jana i Jadwigę SIKORA, zm. z rodziny

07:00 † Zofię SZYMAŃSKĄ (greg. 16)

08:00 † Zdzisława CIĘSZCZYKA, Leopolda CHOJECKIEGO, Henryka PIOTROWSKICH, Eleonorę i Bronisława OLSZEWSKICH

18:00 * Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej w 20 r. ślubu Wioletty i Przemysława, ich dzieci Damiana i Mikołaja

Polecamy