Księga intencji

6 Niedziela Wielkanocy

26 maja 2019 r.

i cały tydzień…

 

6 NIEDZIELA WIELKANOCY
26 maja 2019
07:00 † Irenę KAMIŃSKĄ (greg. 26)
07:00 † Józefę MALCZYK
09:00 † Michała, Elżbietę i Albinę RUBCZEWSKICH; Lucjana CHMIELAKA
10:00 † Franciszka MONIEWSKIEGO w 31 r. śm; zmarłych z rodziny MONIEWSKICH; rodziców: Teodorę i Tadeusza MONIEWSKICH; Stefana ROGALSKIEGO w 21 r. śm; zmarłych z rodziny ROGALSKICHA; rodziców: Stanisławę i Stefana ROGALSKICH
11:00 † Zofię WIŚNIEWSKĄ
12:00 * Za parafian
12:00 * intencja zbiorowa:
† Dorotę LISKOZIK; Krystynę CHRUPAŁĘ; Antoninę WEBER
† Ryszarda SOCHACKIEGO w 2 r. śm; zmarłych z rodziny SOCHACKICH
† Halinę ŁEBKOWSKĄ w miesiąc po śm; Jakuba i Macieja ŁEBKOWSKICH
* Dziękczynno- błagalna w intencji Kazimiery z okazji 76 r. urodzin z podziękowaniem za Bożą opiekę i prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
* Dziękczynna za łaskę uzdrowienia Oli
* W intencji kapłanów o żywą wiarę i Bożą pomoc we wszystkich trudnościach
18:00 † Annę, Paulinę i Józefa WINKLERÓW

PONIEDZIAŁEK
27 maja 2019- Dzień powszedni
06:30 † Irenę KAMIŃSKĄ (greg. 27)
07:00 † Genowefę, Zygmunta, Wiesława, Krzysztofa BEDNARKÓW
08:00 * W intencji Marian i Urszuli w 46 r. sakramentu małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
18:00 † Halinę, Franciszka IZDEBSKICH; Helenę MAJEWSKĄ; Joannę i Piotra MOLAK

WTOREK
28 maja 2019- Dzień powszedni
06:30 † Irenę KAMIŃSKĄ (greg. 28)
07:00 † Wacławę i Adolfa oraz zmarłych z rodziny ŁYKÓW
08:00 * O łaskę powrotu do Boga i żywą wiarę dla Jacka i jego rodziny oraz o uzdrowienie z choroby alkoholowej Ewy
18:00 † Aleksandra KOSAKA w 18 r. śm; Krzysztofa KOŚLĘ; Przemysława KSIĄŻEK

ŚRODA
29 maja 2019- Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
06:30 † Irenę KAMIŃSKĄ (greg. 29)
07:00 † Kazimierę i Henryka CIORGOŃ
08:00 † Genowefę i Juliana GOTTSZLINK; zmarłych z rodziny BANKIEWICZÓW; SZCZĘSNYCH; SOBIEPANKÓW; JAŁOŃSKICH; KRZEMIŃSKICH oraz Katarzynę
18:00 † Stefana STĘPNIA

CZWARTEK
30 maja 2019- Dzień powszedni
06:30 † Irenę KAMIŃSKĄ (greg. 30)
07:00 † Mariannę KUCZYŃSKĄ
08:00 * Do Boga Ojca przez Anioła Stróża Polski z podziękowaniem za opiekę i prośbą o jedność w narodzie polskim
18:00 † Irenę JACZEWSKĄ w 5 r. śm. oraz Mariana JACZEWSKIEGO

PIĄTEK
31 maja 2019- Nawiedzenie NMP
06:30 * Do Boga Ojca przez Anioła Stróża Polski z podziękowaniem za opiekę i prośbą o jedność w narodzie polskim
07:00 † Zygmunta KUCZYŃSKIEGO
08:00 † Eugenię MALEC w 23 r. śm. i Antoniego MALCA
18:00 † Krystynę WIŚNIEWSKĄ w 1 r. śm. i Mariana WIŚNIEWSKIEGO

SOBOTA
1 czerwca 2019- Św. Justyna, męczennika
06:30 † Stanisława WYTRYKUSA (greg. 1)
07:00 *
08:00 * W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
12:00 * W intencji KSP Totus Tuus- dziękczynno- błagalna w 40 r. powstania
18:00 * O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny CZUMAJÓW

Polecamy