Księga intencji

5 Niedziela Wielkiego Postu

07 kwiecień 2019 r.

i cały tydzień …

NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7 kwietnia 2019

07:00 *
07:00 † Kazimierza GÓRECKIEGO (greg. 27
09:00 † Zofię KLESZCZ w 14 r. śm; Jana; Jana LĘGASA
10:00 * Za Ojca Świętego Franciszka; za Ojczyznę; Radio Maryja i dzieła przy nim powstałe
11:00 † Katarzynę, Jana, Mariana ANDREASZKÓW
12:00 * Za parafian
12:00 * W intencjach Żywego Różańca
12:00 * intencja zbiorowa:
† Franciszkę, Zofię, Zygmunta i Szczepana WRÓBEL; Stanisława, Pawła TOMCZUK
† Zygmunta MADEJOWSKIEGO w 6 r. śm. i zmarłych z jego rodziny
† Aleksandrę JAGODZIŃSKĄ
† Szymona PAWIŃSKIEGO w miesiąc po śm.
† Helenę WASZELEWSKĄ w 57 r. śm.
* Dziękczynno- błagalna o potrzebne łaski dla Barbary i jej rodziny
* W 1 r. ślubu Matusza i Karoliny o dalsze błogosławieństwo Boże i dar potomstwa
* O dary Ducha Św. dla Beaty na czas egzaminu
* W 12 r. urodzin Joanny MIAZGI o dalszą opiekę Bożą, potrzebne łaski i zdrowie
* O łaskę zdrowia dla Oli
* Dziękczynno- błagalna w intencji Mateusza
18:00 † Zdzisława KYCA w 5 r. śm.
PONIEDZIAŁEK
8 kwietnia 2019- Dzień powszedni
06:30 † Kazimierza GÓRECKIEGO (greg. 8)
07:00 † Zofię, Henryka BUJALSKICH; Zdzisława (m) WRÓBEL
08:00 † Michała WĘŻOWSKIEGO
08:00 * O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Anny z okazji urodzin
18:00 † Wiesława (m) MENDRA
WTOREK
9 kwietnia 2019- Dzień powszedni
06:30 † Kazimierza GÓRECKIEGO (greg. 9)
07:00 † Stefana, Stanisławę, Krzysztofa KARDASÓW
08:00 † Mariannę i Stanisława ŚWIĘTOCHOWSKICH
18:00 * Dziękczynna w 51 r. ślubu Marii i Kazimierza
ŚRODA
10 kwietnia 2019- Dzień powszedni
06:30 † Kazimierza GÓRECKIEGO (greg. 10)
07:00 † Dariusza GROCHOWSKIEGO
08:00 * O łaskę powrotu do Boga i żywą wiarę dla Jacka i jego rodziny oraz o uleczenie z choroby alkoholowej Ewy
18:00 † Marię KECKĄ i zmarłych z rodziny
CZWARTEK
11 kwietnia 2019- Dzień powszedni
06:30 † Kazimierza GÓRECKIEGO (greg. 11)
07:00 * O łaskę powrotu do Pana Boga w sakramentach pokuty i Eucharystii dla Zdzisława
08:00 † Idalię, Maksymiliana BIAŁOWIEJSKICH; Józefa JASKIERSKIEGO; Zygmunta SZULECKIEGO
18:00 * Dziękując Bogu za dar kapłaństwa, powierzamy księży z naszej parafii oraz wszystkich kapłanów na świecie i prosimy o świętość dla nich, aby ich życie było żywym znakiem, w którym ludzie rozpoznają Boga
PIĄTEK
12 kwietnia 2019- Dzień powszedni
06:30 † Kazimierza GÓRECKIEGO (greg. 12)
07:00 *
08:00 † Marzenę MAZIK
18:00 † Stanisława, Wiesławę, Henryka WOJCIECHOWSKICH; Zygmunta i Mariannę PEDA; Stanisławę i Edmunda WIŚNIEWSKICH
SOBOTA
13 kwietnia 2019- Dzień powszedni
06:30 † Kazimierza GÓRECKIEGO (greg. 13)
07:00 *
08:00 † Zofię i Czesława BIEŃKOWSKICH
18:00 † Michalisa DAVIOTISA; Mariana SERBĘ; Marię JAMIOŁKOWSKĄ; Antoninę i Antoniego JARMOCHÓW

Polecamy