Księga intencji

 34 Niedziela zwykła

25 listopad 2018 r

i cały tydzień …

34 NIEDZIELA ZWYKŁA
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
25 listopada 2018
07:00 † Danutę WILKOSZ (greg. 25)
09:00 † Artura RACZYŃSKIEGO w 2 r. śm; Mariana i Genowefę
10:00 † Eugenię, Mariannę, Mariannę, Janinę, Franciszka, Stanisława, Stanisława
11:00 † Mariannę, Jana, Mariana oraz zmarłych z rodziny DĄBROWSKICH
12:00 * Za parafian
12:00 * intencja zbiorowa:
† Czesława (m) i zmarłych z rodziny WITANÓW
† Alicję ONASZKIEWICZ w 5 r. śm.
† Barbarę TROCHIMIAK
† Zmarłych z rodziny KRASNODĘBSKCH Edwarda, Pelagię, Aleksandra, Ryszarda, Halinę oraz Zdzisława GORZKOWSKIEGO i Andrzeja FIGURĘ
† Janusza i Karola MORAWSKICH
† Marię ŚWIERCZEWSKĄ w 10 r. śm.
* O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. dla Małgorzaty i Piotra
18:00 † Stanisława (m) KOŁODZIEJEK w 20 r. śm.

PONIEDZIAŁEK
26 listopada 2018- Dzień powszedni
06:30 † Danutę WILKOSZ (greg. 26)
07:00 † Zuzannę KASOWICZ (intencja od Katarzyny Jurkowskiej)
08:00 † W 23 r. śm. Władysławy SENKOWSKIEJ i Jana SENKOWSKIEGO
18:00 † Dariusza BĄDKOWSKIEGO w 5 r. śm.

WTOREK
27 listopada 2018- Dzień powszedni
06:30 † Danutę WILKOSZ (greg. 70)
07:00 † Zuzannę KASOWICZ (intencja od Magdaleny Krzyżek)
8:00 † Kazimierę i Henryka CIORGOŃ
18:00 † Agnieszkę SUCHODOLSKĄ; Mariana ŚLEDŹ

ŚRODA
28 listopada 2018- Dzień powszedni
06:30 † Danutę WILKOSZ (greg. 28)
07:00 † Zuzannę KASOWICZ (intencja od Anny Wiśniewskiej z rodziną)
08:00 * W intencji Józefa KOSTRZEWY z okazji 1 r. urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
18:00 † Krystynę TROCHIMIAK i Tadeusza WIELECHOWSKIEGO

CZWARTEK
29 listopada 2018- Dzień powszedni
06:30 † Danutę WILKOSZ (greg. 29)
07:00 † Stanisława DUDZIŃSKIEGO
08:00 † Andrzeja LEWANDOWSKIEGO z okazji imienin
18:00 † Janinę BORCZYŃSKĄ w 8 r. śm; Teodora Zbigniewa BORCZYŃSKIEGO

PIĄTEK
30 listopada 2018- Św. Andrzeja, Apostoła
06:30 † Danutę WILKOSZ (greg. 30)
07:00 † Stanisławę i Stefana ŻACZKÓW
08:00 † Gustawa Krzysztofa AVENARIUS w 30 dzień po pogrzebie
08:00 † Macieja Artura GRYSZA w 30 dzień po pogrzebie
18:00 † Andrzeja, Czesława i Marię WILIŃSKICH; Tadeusza KORONKĘ

SOBOTA
1 grudnia 2018- Dzień powszedni
06:30 † Wacława (m) ŻELAZO (greg. 1)
07:00 † Jakuba MOŁOTKIEWICZA w 3 r. śm.
08:00 * W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata
18:00 † Helenę, Mieczysława, Romana OLĘDZKICH; zmarłych z rodziny OLĘDZKICH i SAMUCIKÓW

Polecamy