Księga intencji

intencje

XXII Niedziela Zwykła

30 sierpnia 2015

i cały tydzień…

07:00 † Andrzeja Irenę Stefanię i Teofila CHYBA

09:00 † Marię i Roberta CHMIELEWSKICH, Mariusza RUSINA

10:00 † Jadwigę i Wiesława BĄKOWSKICH

11:00 † Helenę BAZ, Mariannę PFEIFER

12:00 † Jacka LESICKIEGO w 1 r. śm.

18:00 † Stanisławę JANOTA w 24 r. śm., Zdzisława KYCA

 

Poniedziałek

31 sierpnia 2015 – dzień powszedni

07:00 Za parafian

08:00 † Bronisławę i zm. z r. STRELAŁ

18:00 † Wojciecha ŻOCHOWSKIEGO w 6 r. śm.

 

Wtorek

1 września 2015 – bł. Bronisławy

06:30 † Bronisławę KALINOWSKĄ (greg. 1)

07:00 † Za rodziców i brata Andrzeja, z r. ŚLEPOWROŃSKICH i PIÓRKOWSKICH, rodziców, brata i bratową z r. PIÓRKOWSKICH

08:00 † Bronisławę FIGIEL z okazji imienin

18:00 † Stefana MERCIKA, dziadka i jego syna Stefana

18:00 † Barbarę i Leszka BIEŃ

 

Środa

2 września 2015 – Dzień powszedni

06:30 † Bronisławę KALINOWSKĄ (greg. 2)

06:30 † Stefana BANKIEWICZA z rodzicami, Krzysztofa PAWŁOWSKIEGO z rodzicami, Katarzynę AZAN, Aleksandrę i Stanisława KRAJEWSKICH

07:00 * W 18 r. urodzin Anny z prośbą o błogosławieństwo Boże dla niej i całej rodziny

08:00 † Bronisławę i Zygmunta OGRODNICZAK

18:00 † Marcina ŻUCHOWSKIEGO w 2 r. śm. o łaskę nieba

18:00 † W intencji Róż Różańcowych Rodziców

 

Czwartek

3 września 2015 – św. Grzegorza Wielkiego, papieża i dra Kościoła

06:30 † Bronisławę KALINOWSKĄ (greg. 3)

07:00 * Dziękczynna w 38 r. ślubu

08:00 * O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla kapłanów posługujących w naszym Sanktuarium oraz o nowe i święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne

18:00

Stefana Zofię Jana Elżbietę NIEWIADOMSKICH

 

Piątek

4 września 2015 – Dzień powszedni

06:30 † Bronisławę KALINOWSKĄ (greg. 4)

07:00 * O potrzebne łaski dla Sióstr i dla rodzin z naszej parafii

08:00 † Edmunda w 2 r. śm. i Jadwigę MALEC

17:00 * Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

18:00 † Henryka SZCZEPKA w 9 r. śm.

 

Sobota

5 września 2015 – Dzień powszedni

06:30 † Bronisławę KALINOWSKĄ (greg. 5)

07:00 † Edwarda Urszulę Marię Czesława Daniela Barbarę i zmarłych z ich rodzin

08:00 * W intencji wynagradzającej za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi

17:00 * Ślub: Kamil i Magdalena

18:00 † Z r. SZEJBAK i BUSZMICZ

 

Polecamy