księga intencji

7 Niedziela Wielkanocy

13 maj 2018 r.

i czytaj dalej…

7 NIEDZIELA WIELKANOCY
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
13 maja 2018
07:00 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
09:00 † Zmarłych z rodziny KOTOWSKICH, ŁADÓW, WOŹNIAK i ZARĘBA
10:00 † Stanisława SZYMAŃSKIEGO z racji imienin i Józefa SZYMAŃSKIEGO w 2 r. śm.
11:00 † Filomenę, Jana KADAJ-LIPKA
12:00 * Za Parafian
12:00 * intencja zbiorowa:
† Zofię, Mariana ORZECHOWSKICH; dziadków ORZECHOWSKICH i ZAPERTY; Ludwikę i Wiktora KARPIUK
18:00 † Roberta MOLĘDZKIEGO

PONIEDZIAŁEK
14 maja 2018- Św. Macieja, Apostoła
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Ks. Aleksandra JUSZCZUKA
08:00 † Kazimierza WÓJCIŃSKIEGO w 33 r. śm. i zmarłych z rodziny
18:00 † Zofię i Bolesława; Jadwigę i Wiesława SŁUPECKICH

WTOREK
15 maja 2018- Dzień powszedni
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Janusza OKRASA w 1 r. śm.
i Zbigniewa OKRASA w 14 r. śm.
08:00 † Stanisława KUS i Aleksandrę GOLASA
18:00 † Andrzeja MARCINIAKA z okazji imienin

ŚRODA
16 maja 2018- Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Irminę ŻERNICKĄ
08:00 † Irenę MATALIŃSKĄ w 2 r. śm; Bogusława MATALIŃSKIEGO
18:00 * W intencji panowania Jezusa Chrystusa Króla Polski we wszystkich dziedzinach życia publicznego, a także w szkołach, w mediach i w naszych rodzinach oraz o zgodę narodową, Boży pokój i żarliwą wiarę dla wszystkich Polaków

CZWARTEK
17 maja 2018- Dzień powszedni
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Zofię POGONOWSKĄ w 1 r. śm.
08:00 * O powrót do Boga i żywą wiarę dla Jacka i jego rodziny
18:00 † Dziękczynna za łaskę wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym „Ostrobramska” z prośbą o umocnienie darów Ducha Świętego w nas

PIĄTEK
18 maja 2018- Dzień powszedni
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Mariannę i Mariana CZCIŃSKICH oraz Apolonię, Irenę, Kazimierza, Eugeniusza KARDAŚ
08:00 * O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Henryki i jej rodziny
18:00 * O dobre rozeznanie otrzymanych przez małżonków Domowego Kościoła darów Ducha Św. i chęć służenia nimi w rodzinie, wspólnocie i Kościele

SOBOTA
19 maja 2018- Dzień powszedni
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Henryka URBANIUKA w 10 r. śm; Mariannę i Władysława URBANIUKÓW; Czesława i Kazimierę IGNACIUKÓW
08:00 † Waldemara DZIECIĄTKO w 1 r. śm; Marię WRÓBLEWSKĄ; Zdzisława OGŁOZĘ; Barbarę KUSZEL; Jarosława KOWALUKA
16:00 * Msza św. ślubna Jolanty i Roberta
18:00 † Bernardyna i Zofię DELEGACZ; Romana NISKIEGO

Polecamy