Księga intencji

6 Niedziela Wielkanocy

6 maj 2018 r.

i cały tydzień….

NIEDZIELA WIELKANOCY
6 maja 2018
07:00 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
09:00 *
10:00 † Zygmunta i Amelię PIASECKICH; zmarłych z rodziny PIASECKICH i SMOCZYŃSKICH
11:00 † Stanisława i Mariannę ŚWIĘTOCHOWSKICH; Stanisława i Helenę ZAWADZKICH
12:00 * Za Parafian
12:00 * intencja zbiorowa:
* O błogosławieństwo Boże dla małżonków Eweliny i Tomasza w 1 r. ślubu
* W intencji maturzystów
† Mariannę i Ignacego TERLIKOWSKICH oraz zmarłych z rodziny TERLIKOWSKICH, TRĘBICKICH i PIEŃKOWSKICH
18:00 *

PONIEDZIAŁEK
7 maja 2018- Dzień powszedni
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Irenę SKARŻYCKĄ w 36 r. śm.
08:00 † Jana NOWICKIEGO w 8 r. śm.
18:00 † Wiesławę SKÓRKA w 38 r. śm; Wandę i Stanisława SKÓRKA; Genowefę OŻAREK

WTOREK
8 maja 2018- Św. Stanisława, biskupa i męczennika
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Stanisławę i Stanisława URBAŃSKICH; Krystynę SYGOCKĄ
08:00 † Stanisława KUS i Aleksandrę GOLASA
18:00 † Stanisława SADECKIEGO; Stanisława CHOLEWĘ
18:00 † Stanisława SKÓRKA w dniu imienin

ŚRODA
9 maja 2018- Dzień powszedni
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Genowefę, Henryka, Jerzego ROLIŃSKICH; Kunegundę i Stanisława SZOSTAK
08:00 * O świętość dla ks. Ireneusza w 20 r. święceń kapłańskich
18:00 † Stanisławę i Władysława JANOTÓW

CZWARTEK
10 maja 2018- Dzień powszedni
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Dariusza GROCHOWSKIEGO
08:00 * O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Moniki, Michała i ich dzieci
18:00 † Józefę i Władysława MOŻDZONEK; Antoniego i Stanisława BARTNIK

PIĄTEK
11 maja 2018- Dzień powszedni
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Michała ZIELIŃSKIEGO
08:00 * W 16 r. ślubu Moniki i Filipa o zdrowie, potrzebne łaski, dar wiary i dary Ducha Świętego dla jubilatów i ich córek
18:00 † Leszka WOJCIESZKA w 9 r. śm.

SOBOTA
12 maja 2018- NMP Łaskawej, Głównej Patronki Stolicy
06:30 † Marię i Jana SAPIELAK oraz Hannę, Wacława i Annę TKACZ
07:00 † Henryka RZEWUSKIEGO
08:00 * Dziękczynna za otrzymane łaski w ciągu 80 lat życia Janiny z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
10:00 * I Komunia Św. SP 163
12:00 * I Komunia Św. SSP 10
18:00 † Zofię i Józefa WYSOKIŃSKICH

Polecamy