Księga intencji

VI Niedziela zwykła

11 luty 2018 r.

                   i cały tydzień…

NIEDZIELA ZWYKŁA
11 lutego 2018

07:00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
09:00 † Helenę i Feliksa KOWALCZYKÓW; Jana MARGIELEWSKIEGO
10:00 * W intencjach Ojca Świętego, Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz w intencji dziękczynnej za 20 lat Naszego Dziennika w służbie Panu Bogu i Ojczyźnie z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata pracy dla Redaktor Naczelnej i Zespołu Redakcyjnego
10:00 † Barbarę PAPROCKĄ (greg. 11)
11:00 † Reginę MAKOWSKĄ w 2 r. śm; Jerzego MAKOWSKIEGO; Władysława MAKOWSKIEGO i Sylwestra MILEJ
12:00 * Za Parafian
16:00 † Mariannę i Stanisława ŚWIĘTOCHOWSKICH
18:00 † Czesława DAWIDCZYKA w 40 r. śm.

PONIEDZIAŁEK
12 lutego 2018- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę PAPROCKĄ (greg. 12)
07:00 * O błogosławieństwo Boże, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Danuty KOPEC
08:00 † Kazimierza ADASZEWSKIEGO w 2 r. śm.
18:00 † Danutę i Waleriana ŁASZKIEWICZ i zmarłych z ich rodzin

WTOREK
13 lutego 2018- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę PAPROCKĄ (greg. 13)
07:00 † Tadeusza GROCHOWSKIEGO
08:00 † Hipolita GRZEGORCZYKA w 20 r. śm. i Irenę GRZEGORCZYK
18:00 † Ryszarda PIÓRO w 19 r. śm; Bronisławę i Józefa PIÓRO

ŚRODA
14 lutego 2018- Środa Popielcowa
06:30 † Barbarę PAPROCKĄ (greg. 14)
07:00 * W intencji Haliny SARGA o ulgę w cierpieniu
08:00 * O łaskę powrotu do Boga i żywą wiarę dla Jacka i jego rodziny
17:00 † Walentynę JAKUBOWSKĄ
18:00 † Barbarę BIERNACKĄ-CAŁKA w 6 r. śm; zmarłych z rodziny CAŁKA, OSKROBA i BIERNACKICH
19:00 † Kazimierę-Jadwigę RUSZKIEWICZ

CZWARTEK
15 lutego 2018- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę PAPROCKĄ (greg. 15)
07:00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 † Wincentego, Józefę, Stanisława, Kazimierę, oraz zmarłych z ich rodzin
18:00 * Za wstawiennictwem Matki Bożej Miłosierdzia w intencji chorych, cierpiących i złamanych na duchu

PIĄTEK
16 lutego 2018- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę PAPROCKĄ (greg. 16)
07:00 † Elżbietę Utilińską w 1 r. śm.
08:00 † Jana GRASZKA w 10 r. śm. o łaskę nieba
18:00 * W intencji panowania Jezusa Chrystusa Króla Polski we wszystkich dziedzinach życia publicznego, a także w szkołach, w mediach i w naszych rodzinach oraz o zgodę narodową, Boży pokój i żarliwą wiarę dla wszystkich Polaków

SOBOTA
17 lutego 2018- Dzień powszedni
06:30 † Barbarę PAPROCKĄ (greg. 17)
07:00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
08:00 † Małgorzatę KOPER; Honoratę i Andrzeja TURSKICH
18:00 † Ryszarda GOSTOŁEK w 18 r. śm; zmarłych z rodziny GOSTOŁEK, DERESZ i NOWAK

Polecamy