Księga intencji

II Niedziela adwentu

10 grudzień 2017 r.

                     i cały tydzień ….

Niedziela 
10 grudnia 2017
07:00 † Dariusza GROCHOWSKIEGO
09:00 † Annę ŚWIĘCKĄ i rodziców: Józefę i Władysława
10:00 *
11:00 † Arkadiusza WICHOWSKIEGO w 12 r. śm; Aleksandrę, Ryszarda, i Andrzeja KROCZEK oraz Józefę CHOJNACKĄ
12:00 † Zofię i Bronisława RUPOCIŃSKICH
12:00 † Mariana MARCHEL w 9 r. śm.
16:00 * Za Parafian
18:00 † Helenę MAJEWSKĄ w 12 r. śm; Halinę i Franciszka IZDEBSKICH
Poniedziałek
11 grudnia 2017- Dzień powszedni
06:30 *
07:15 * Dziękczynna w intencji wiadomej Panu Bogu
08:00 † Janusza SITEK w 8 r. śm. Gabrielę i Piotra JÓŹWIK
18:00 † Zygmunta i Mariannę PEDA; Stanisławę i Edmunda WIŚNIEWSKICH; Stanisława, Wiesławę i Henryka WOJCIECHOWSKICH
Wtorek
12 grudnia 2017- Dzień powszedni
06:30 * W intencji s. Dagmary z okazji imienin
07:15 † Irenę CHYBA w 3 r. śm. oraz jej męża Andrzeja
08:00 † Zmarłych z rodziny KALIŃSKICH
18:00 † Mariana DAWIDZIUK w 10 r. śm; Zofię i Władysława KOS
Środa
13 grudnia 2017- Św. Łucji, dziewicy i męczennicy
06:30 *
07:15 † Marię i Jana SAPIERAK
08:00 † Zmarłych z rodzin SZUBIAKIEWICZÓW i NIEDZIÓŁKÓW
18:00 † Jadwigę MALEC w 3 r. śm; Edmunda MALEC
czwartek
14 grudnia 2017- Św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła
06:30 * O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Alicji z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski
07:15 * W intencji Weroniki TABĘCKIEJ o łaskę zdrowia i udany zabieg przeszczepu
08:00 † Aleksandrę ze SMARZYŃSKICH w 10 r. śm. oraz Zenona, Jana i Aleksandrę CEGŁOWSKICH
18:00 † Marię i Henryka WOŹNICKICH; Marię i Stanisława PIĄTEK
18:00 † Alfredę i Eugeniusza FALACIŃSKICH oraz zmarłych z ich rodzin
Piątek
15 grudnia 2017- Dzień powszedni
06:30 *
07:15 *
08:00 *
18:00 * Za małżeństwa z Domowego Kościoła aby były odważnymi świadkami troski o życie od jego poczęcia do naturalnej śmierci
Sobota
16 grudnia 2017- Dzień powszedni
06:30 *
07:15 *
08:00 † Jadwigę i Antoniego UZIĘBŁO; zmarłych z rodziny SWINARSKICH; Wawrzyńca i Genowefę WASILEWSKICH
18:00 † Krzysztofa KOMISARCZYKA w 11 r. śm; zmarłych z rodziny KOMISARCZYK; Julię i Zbigniewa STANEK
18:00 * W intencji panowania Jezusa Chrystusa Króla Polski we wszystkich dziedzinach życia publicznego, a także w szkołach, w mediach i w naszych rodzinach oraz o zgodę narodową, Boży pokój i żarliwą wiarę dla wszystkich Polaków

Polecamy