Księga intencji

intencje XXI Niedziela zwykła

27 sierpnia

i cały tydzień

 

Niedziela

27 sierpnia

07:00 * W intencji Marty i Ryszarda w 45 rocznicę ślubu z podziękowaniem dobremu Bogu za wspólnie przeżyte lata oraz z prośbą o wszelkie potrzebne łaski
09:00 Marii Chmielewskiej, Roberta Chmielewskiego i Anny Rusin
10:00 * W intencji Heleny i Zygmunta w 40 rocz. Ślubu z prośba o Boże bł. na dalsze lata
11:00 Helenę Bos w 26 rocz. Śm. , oraz  Mariannę FOJTER w14 rocz. Śm.
12:00 * Za Parafian
18:00 Stanisławę Jonata w 26 rocz. Śm.
Poniedziałek28 sierpnia- Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
07:00
08:00 Eugenię  i Mieczysława Janowskich
18:00 Bogumiła PIST w 2 rocz. śm.
Wtorek29 sierpnia –Męczeństwo Św. Jana Chrzciciela
07:00
08:00 Krystynę Głębicką
18:00 Danutę Piątek-Bukowskąw 2 rocz. śm
Środa30 sierpnia – Dzień powszedni
07:00 *
08:00
18:00 Księdza Stefana Winieckiego, Stefana Krzesińskiego i zmarłych z ich rodzin
 Czwartek31 sierpnia – Dzień powszedni
07:00 * Jadwigę Borkowską z okazji 70 urodzin z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski
08:00
18:00 Jadwigę i Wiesława Bąkowskich i Włodzimierza Walkiewicza
Piątek 01 września- Bł. Bronisławy, dziewicy6:30     †   Bronisławę Swatowską

6:30     †   Jana Langę – 1 greg.

07:00 Bronisława Zygmunta Ogrodniczak
08:00 Bronisławę z racji imienin i zm z rodz. STRELAN
17:00 18:00 * Wynagradzająca NSPJ za wszystkie zniewagi wyrządzone Sercu Jezusowemu† Bronisławę Figiel z racji imienin
 Sobota02 września- Dzień powszedni6:30     † Jana Langę – 2 greg.
07:00 * W intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP za grzechy nasze i całego świata
08:00 *
15:30 * Msza św. ślubna Karoliny i Pawła
17:00 * Msza św. ślubna Anety i Tomasza
18:00 Stefanię i Władysława GAWORCZYK, Antoninę, Lucjana i Zdzisława KUBICKICH

Polecamy