W naszym SANKTUARIUM

podczas Mszy Świętych,

lub w innych obrzędach religijnych,

może brać udział

100 osób.

Polecamy